Výluka medzi ŽST Rimavská Sobota – Rimavská Baňa

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

logo_zssk

  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 2.-4.novembra  2016 v čase od 8:15 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Rimavská Baňa budú vlaky :

 Os 6706 a Os 6707,  nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať :

 • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej stanice
 • Čerenčany –  na zastávke dopravcu SAD  „ Čerenčany „
 • Veľké Teriakovce –  na zastávke dopravcu  SAD  „Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Nižný Skálnik – pri zstávke ŽSR
 • Hrachovo – pri zstávke ŽSR
 • Rimavské Zalužany –  na zastávke dopravcu  SAD „Rimavské Zalužany“
 • Rimavská Baňa- pred budovou železničnej stanice

4 total views, 4 views today


Náhradná výsadba drevín

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Vážení spoluobčania,

img_20161012_113303 cintorín je miestom posledného odpočinku našich najbližších a všetci, chceme aby bolo toto miesto dôstojné a upravené. V tomto roku sme začali úpravu cintorína v Rimavskej Bani výrubom drevín, ktoré ohrozovali majetok a výmenou severnej strany oplotenia cintorína.  Výrubom dreviny vznikne ekologická ujma, ktorú je potrebné nahradiť, preto sme uskutočnili náhradnú výsadbu drevín.

479 total views, no views today


Propagáciou ku zviditeľneniu a zvýrazneniu zaujímavostí

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

cimg2770Propagáciou ku zviditeľneniu  a zvýrazneniu zaujímavostí  

V Mikroregióne SINEC-KOKAVSKO sú výborné podmienky na rozvoj letnej i zimnej turistiky, organizujú sa tu tradičné folklórne festivaly. V rámci domáceho i zahraničného cestovného ruchu nepatrí zatiaľ tento región k tým známejším, hoci sa v ňom nachádza dostatok turistických lákadiel. Oproti iným strediskám cestovného ruchu sú v tomto kúte Slovenska aj miesta, ktorých sa zatiaľ príliš „nedotkla civilizácia“, čo uvítajú najmä návštevníci vyhľadávajúci pokojné prežitie dovolenky bez stresov. Jednou z možností, ako týchto klientov prilákať, je využívanie kvalitných propagačných a prezentačných materiálov.

Naším nápadom bolo vytvoriť a vydať prezentačný materiál /skladačku/ Kostoly a kaplnky Mikroregiónu SINEC – KOKAVSKO. Prezentačný materiál sme spracovali v jazykových mutáciách – slovenčine, nemčine, angličtine. Skladačka je propagáciou historickej architektúry kostolov a kaplniek, ktoré sú zaujímavé a tým chceme upozorniť domácich a zahraničných návštevníkov na ich hodnoty. Skladačka je z plnofarebného materiálu so základnou textovou informáciou o kostole resp. kaplnke.

Zhotovením skladačky PEXESO – ako ďalšieho druhu prezentačného materiálu,  upozorníme na krásy a cimg2782zaujímavosti nášho mikroregiónu hravou formou  aj deti materských a základných škôl.  Zrealizovali sme výstupy s kvalitným fotografiami z regiónu (príroda, história a súčasnosť) a grafikou, aby čo najlepšie prispeli k naplneniu cieľov projektu.

Aj týmto spôsobom sa posilní schopnosť mikroregiónu marketingovo sa presadiť v oblasti pritiahnutia nových domácich i zahraničných záujemcov o cestovný ruch, prírodné krásy i ľudové tradície regiónu.

Vytvorením skladačiek Kostoly a kaplnky Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO a skladačky PEXESO budeme zvyšovať   informovanosť nielen návštevníkov a turistov, ale rozšírime informácie aj všetkým domácim občanom, obyvateľom blízkeho či  vzdialenejšieho okolia, čím budeme podporovať rozvoj cestovného ruchu a regionálny turizmus.

Propagačné materiály – skladačky  budú tiež slúžiť na výstavách a iných možnostiach prezentácie pri návštevách a výmenných akciách, ktoré bude Mikroregión SINEC-KOKAVSKO poriadať a zúčastňovať sa spolu s ostatnými mikroregiónmi.

Aj touto cestou ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu projektu.

Milada Kochanová

manažérka Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO

240 total views, 4 views todayJesenný zber nebezpečných odpadov

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Dňa 10.10.2016 v pondelok môžete nebezpečný odpad bezplatne odovzdať pred Obecným úradom v Rimavskej Bani v čase od 8:30 do 8:50.

jesenny-zber

 

jesenny-zber-rozpis

141 total views, no views today


Výzva

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Výzva na zaplatenie miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rimavská Baňa

Obec Rimavská Baňa ako správca miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné dopady, podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) na základe § 80 ods. 1, týmto

vyzýva všetkých občanov

daňovníkov, užívateľom a vlastníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili miestne dane z nehnuteľností, psa a poplatky za komunálny odpad na rok 2016 prípadne za predchádzajúce kalendárne roky, aby si svoje záväzky splnili čo najskôr zaplatením do pokladnice Obecného úradu Rimavská Baňa v čase úradných hodín alebo na účet obce.

V najbližších dňoch všetkým neplatičom obec zašle písomné výzvy, v ktorých upovedomí daňovníkov o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.

79 total views, no views today


Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Baňa – Rimavská Sobota

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

logo_zsskŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 22. a 23. septembra 2016

 

v čase od 7:30 do 12:30 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami

Rimavská Baňa – Rimavská Sobota

budú vlaky : Os 6705, Os 6706, Os 6707 a  Os 6708 nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať :

 • Rimavská Baňa – pred budovou železničnej stanice
 • Rimavské Zalužany –  na zastávke dopravcu SAD  „ Rimavské Zalužany „
 • Kociha  –  na zastávke dopravcu  SAD  „Kociha “
 • Hrachovo – pri zstávke ŽSR
 • Nižný Skálnik – pri zstávke ŽSR
 • Veľké Teriakovce –  na zastávke dopravcu SAD „Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Čerenčany  –  na zastávke dopravcu  SAD „Čerenčany“
 • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej stanice

76 total views, no views today


13. zasadnutie OZ

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

OznamyZasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa sa bude konať
dňa 15.09.2016 (štvrtok) o 16:00 hodine
v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývame.

(pozvánku s navrhnutým programom nájdete tu )

255 total views, 2 views todayChov, držanie a ochrana psov

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Obec Rimavská Baňa upozorňuje občanov na povinnosť dodržiavať a rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa o chove, držaní a ochrane psov.

V zmysle prijatého nariadenia za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.

Na území obce je zakázané opustiť psa na verejnom priestranstve. Voľný pohyb psa je dovolený len v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku.

V záujme zachovania čistoty, bezpečnosti a verejného poriadku žiadame našich občanov, aby rešpektovali povinnosti vyplývajúce z platného všeobecne záväzného nariadenia a dodržiavali stanovené pravidlá.

V prípade voľného pohybu psov po verejných priestranstvách bude zo strany obce pristúpené k odchytu túlavých psov.

Žiadame majiteľov psov, aby si ich zabezpečili v areáli svojich rodinných domov takým spôsobom, aby sa voľne nepohybovali po verejných priestranstvách obce a neohrozovali tak zdravie našich občanov.Železničná výluka 8.8.2016

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Žellogo_zsskezničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že dňa 08.08. 2016 v čase od 7:35 do 15:40 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Rimavská Baňa budú vlaky :

Os 6705, Os 6706, Os 6707, Os 6708, Os 6709, Os 6710, Os 6711 a  Os 6712 nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať :

 • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej stanice
 • Čerenčany –  na zastávke dopravcu SAD  „ Čerenčany „
 • Veľké Teriakovce –  na zastávke dopravcu  SAD  „Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Nižný Skálnik – pri zstávke ŽSR
 • Hrachovo – pri zstávke ŽSR
 • Kociha-  na zastávke dopravcu SAD „Kociha“
 • Rimavské Zalužany –  na zastávke dopravcu  SAD „Rimavské Zalužany“
 • Rimavská Baňa- pred budovou železničnej stanice
 

149 total views, no views today


Neprejazdnosť ulice Repno v utorok 2. augusta 2016

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

VDôležité-upozornenieážení občania,

z dôvodu rekonštrukcie verejného vodovodu na ulici Repno, bude ulica Repno

neprejazdná v oboch smeroch v utorok 2. augusta 2016 od 7 do 16 hodiny.

172 total views, no views today


Sprievodné podujatie Stretnutia rodákov obce Rimavská Baňa

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Vážení občania, vážení rodáci,

dňa 20. augusta 2016 sa v obci Rimavská Baňa uskutoční Stretnutie rodákov pri príležitosti 880. výročia prvej písomnej zmienky o obci, na ktoré Vás srdečne pozývame.

Kultúrny program začína o 13 hodine.

Sprievodným podujatím bude aj výstava prác občanov a rodákov našej obce.

Ak máte záujem, aby boli vystavené aj Vaše ručné práce, obrazy, maľby, kresby, modely, knihy, rezbárske práce, fotografie, zbierky, alebo iné exponáty toho čo Vás baví,

ozvite sa pani Jolane Geľovej, pani Ivete Rakytovej, alebo  pracovníčkam obecného úradu.

Ďakujeme.

165 total views, no views today