Mikuláš v Rimavskej Bani

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Pozývame deti, rodičov a starých rodičov a všetkých, ktorí si chcú vychutnať predvianočnú atmosféru na

Stretnutie s Mikulášom, čertom a anjelom,

ktorí k nám zavítajú

v stredu 7. decembra 2016 o 16:00 hodine

k nášmu vianočnému stromčeku pred Obecný úrad v Rimavskej Bani.

mikulas-2016_1


14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Oznamy

14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa sa bude konať
dňa 12.12.2016 (pondelok) o 16:00 hodine
v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývame.

(pozvánku s navrhnutým programom nájdete tu )

115 total views, 6 views today


Výstava vianočných ozdôb v Rimavskej Bani

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Pozývame Vás na

výstavu vianočných ozdôb (spojenú s predajom),

ktorú organizuje Mikroregión Sinec-Kokavsko

v spolupráci s obcou Rimavská Baňa

v dňoch 16.-17. decembra 2016

v sobášnej sieni Obecného úradu v Rimavskej Bani.

Výstava bude otvorená v piatok 16. decembra 2016 o 16. hodine.

Všetci ste srdečne vítaní !!!!

Súčasne Vás prosíme o spoluprácu, ak máte k dispozícii vianočné ozdoby, vyšívané a háčkované obrusy s vianočnou tematikou na výstavu resp. predaj doručte ich  15.12.2016 do kancelárie Mikroregiónu v Klenovci resp. doneste ich priamo na inštaláciu výstavy v Rimavskej Bani 16.12.2016 od 10,00 do 11,00. vianocne-ozdoby-rimavska-bana

353 total views, 4 views today


Vianočný koncert MYSTIC CHOIR v Rimavskej Bani

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Vianoce 2016

V rýchlom behu dní prichádza čas vianočný. Vchádza do našich sŕdc a prináša nám prívetivosť, láskavosť a potešenie.

Aj my chceme prispieť k Vianočnej atmosfére

pozývame Vás 17. decembra 2016 (v sobotu)

o 18.00 hodine do Kultúrneho domu v Rimavskej Bani 

na Vianočný  koncert speváckeho zboru MYSTIC CHOIR z Rimavskej Soboty.

vokalne-zoskupenie-mystic-choir_1

Predvianočný koncert

282 total views, 2 views today


Ukradnuté trvalky a dreviny

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Obecný rozhlasVážení občania,

Priestranstvo oproti materskej škôlky v Rimavskej Bani sme vo Vašej spolupráci upravili a vysadili drevinami a trvalkami.

Nakoľko zo včera na dnes niekto vytrhal približne 25 ks chceme Vás požiadať, ak ste videli v tejto časti obce podozrivé auto alebo ľudí ohláste to na obecnom úrade alebo na polícii v Hnúšti.

Vybraté boli konkrétne rastliny aj s koreňovým systémom, niektoré v ťažko prístupnom teréne preto nepredpokladáme, že by išlo o vandalizmus.

Za spoluprácu Vám ďakujeme.

1,310 total views, 2 views today


Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

zimny-ping-pong10. decembra 2016 (v sobotu)
o 8.00 hod.
sa bude konať stolnotenisový turnaj v Kultúrnom dome v Rimavskej Bani
v 4 kategóriách
(ženy, muži, dievčatá, chlapci).

Záujemcovia sa môžu prihlásiť
do 8. decembra 2016 na
Obecnom úrade v Rimavskej Bani
alebo telefonicky
u Janky Oravcovej tel.: 047 433 39 92
Tešíme sa na účasť hráčov aj divákov !!!

 

229 total views, 2 views today


Výluka medzi ŽST Rimavská Sobota – Rimavská Baňa

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

logo_zssk

  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 2.-4.novembra  2016 v čase od 8:15 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Rimavská Baňa budú vlaky :

 Os 6706 a Os 6707,  nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať :

 • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej stanice
 • Čerenčany –  na zastávke dopravcu SAD  „ Čerenčany „
 • Veľké Teriakovce –  na zastávke dopravcu  SAD  „Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Nižný Skálnik – pri zstávke ŽSR
 • Hrachovo – pri zstávke ŽSR
 • Rimavské Zalužany –  na zastávke dopravcu  SAD „Rimavské Zalužany“
 • Rimavská Baňa- pred budovou železničnej stanice

49 total views, 2 views today


Náhradná výsadba drevín

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Vážení spoluobčania,

img_20161012_113303 cintorín je miestom posledného odpočinku našich najbližších a všetci, chceme aby bolo toto miesto dôstojné a upravené. V tomto roku sme začali úpravu cintorína v Rimavskej Bani výrubom drevín, ktoré ohrozovali majetok a výmenou severnej strany oplotenia cintorína.  Výrubom dreviny vznikne ekologická ujma, ktorú je potrebné nahradiť, preto sme uskutočnili náhradnú výsadbu drevín.

577 total views, 2 views today


Propagáciou ku zviditeľneniu a zvýrazneniu zaujímavostí

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

cimg2770Propagáciou ku zviditeľneniu  a zvýrazneniu zaujímavostí  

V Mikroregióne SINEC-KOKAVSKO sú výborné podmienky na rozvoj letnej i zimnej turistiky, organizujú sa tu tradičné folklórne festivaly. V rámci domáceho i zahraničného cestovného ruchu nepatrí zatiaľ tento región k tým známejším, hoci sa v ňom nachádza dostatok turistických lákadiel. Oproti iným strediskám cestovného ruchu sú v tomto kúte Slovenska aj miesta, ktorých sa zatiaľ príliš „nedotkla civilizácia“, čo uvítajú najmä návštevníci vyhľadávajúci pokojné prežitie dovolenky bez stresov. Jednou z možností, ako týchto klientov prilákať, je využívanie kvalitných propagačných a prezentačných materiálov.

Naším nápadom bolo vytvoriť a vydať prezentačný materiál /skladačku/ Kostoly a kaplnky Mikroregiónu SINEC – KOKAVSKO. Prezentačný materiál sme spracovali v jazykových mutáciách – slovenčine, nemčine, angličtine. Skladačka je propagáciou historickej architektúry kostolov a kaplniek, ktoré sú zaujímavé a tým chceme upozorniť domácich a zahraničných návštevníkov na ich hodnoty. Skladačka je z plnofarebného materiálu so základnou textovou informáciou o kostole resp. kaplnke.

Zhotovením skladačky PEXESO – ako ďalšieho druhu prezentačného materiálu,  upozorníme na krásy a cimg2782zaujímavosti nášho mikroregiónu hravou formou  aj deti materských a základných škôl.  Zrealizovali sme výstupy s kvalitným fotografiami z regiónu (príroda, história a súčasnosť) a grafikou, aby čo najlepšie prispeli k naplneniu cieľov projektu.

Aj týmto spôsobom sa posilní schopnosť mikroregiónu marketingovo sa presadiť v oblasti pritiahnutia nových domácich i zahraničných záujemcov o cestovný ruch, prírodné krásy i ľudové tradície regiónu.

Vytvorením skladačiek Kostoly a kaplnky Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO a skladačky PEXESO budeme zvyšovať   informovanosť nielen návštevníkov a turistov, ale rozšírime informácie aj všetkým domácim občanom, obyvateľom blízkeho či  vzdialenejšieho okolia, čím budeme podporovať rozvoj cestovného ruchu a regionálny turizmus.

Propagačné materiály – skladačky  budú tiež slúžiť na výstavách a iných možnostiach prezentácie pri návštevách a výmenných akciách, ktoré bude Mikroregión SINEC-KOKAVSKO poriadať a zúčastňovať sa spolu s ostatnými mikroregiónmi.

Aj touto cestou ďakujeme Banskobystrickému samosprávnemu kraju za podporu projektu.

Milada Kochanová

manažérka Mikroregiónu SINEC-KOKAVSKO

308 total views, 2 views todayJesenný zber nebezpečných odpadov

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Dňa 10.10.2016 v pondelok môžete nebezpečný odpad bezplatne odovzdať pred Obecným úradom v Rimavskej Bani v čase od 8:30 do 8:50.

jesenny-zber

 

jesenny-zber-rozpis

191 total views, 2 views today


Výzva

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Výzva na zaplatenie miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rimavská Baňa

Obec Rimavská Baňa ako správca miestnych daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné dopady, podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) na základe § 80 ods. 1, týmto

vyzýva všetkých občanov

daňovníkov, užívateľom a vlastníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili miestne dane z nehnuteľností, psa a poplatky za komunálny odpad na rok 2016 prípadne za predchádzajúce kalendárne roky, aby si svoje záväzky splnili čo najskôr zaplatením do pokladnice Obecného úradu Rimavská Baňa v čase úradných hodín alebo na účet obce.

V najbližších dňoch všetkým neplatičom obec zašle písomné výzvy, v ktorých upovedomí daňovníkov o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.

127 total views, 2 views today


Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Baňa – Rimavská Sobota

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

logo_zsskŽelezničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 22. a 23. septembra 2016

 

v čase od 7:30 do 12:30 hod. z dôvodu výluky medzi železničnými stanicami

Rimavská Baňa – Rimavská Sobota

budú vlaky : Os 6705, Os 6706, Os 6707 a  Os 6708 nahradené autobusmi.

Autobusy budú zastavovať :

 • Rimavská Baňa – pred budovou železničnej stanice
 • Rimavské Zalužany –  na zastávke dopravcu SAD  „ Rimavské Zalužany „
 • Kociha  –  na zastávke dopravcu  SAD  „Kociha “
 • Hrachovo – pri zstávke ŽSR
 • Nižný Skálnik – pri zstávke ŽSR
 • Veľké Teriakovce –  na zastávke dopravcu SAD „Veľké Teriakovce, Jednota“
 • Čerenčany  –  na zastávke dopravcu  SAD „Čerenčany“
 • Rimavská Sobota – pred budovou železničnej stanice

133 total views, 2 views today


13. zasadnutie OZ

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

OznamyZasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa sa bude konať
dňa 15.09.2016 (štvrtok) o 16:00 hodine
v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývame.

(pozvánku s navrhnutým programom nájdete tu )

315 total views, 2 views today