Prerušená distribúcia elektriny v Rimavskej Bani 28.3.2017

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje

že v termíne od: 28.03.2017 07:30:00 do: 28.03.2017 15:15:00

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. na doleuvedených odberných miestach

Vyrozumenie_3

Nakoľko dôjde k prerušeniu distribúcie elektriny do Vášho odberného miesta, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ distribučnej sústavy nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením distribúcie elektriny, ak bolo obmedzenie alebo prerušenie vykonané v súlade s ust. § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, t.j. ak bolo obmedzenie, alebo prerušenie distribúcie elektriny vykonané v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

523 total views, 2 views today


Zber použitých batérií

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

IMG_20170207_120612

Chráňte si svoje životné prostredie zbierajte použité prenosné batérie. Odovzdať ich môžete vpravo pri vstupe na Obecný úrad v Rimavskej Bani.

Medzi prenosné batérie patria (batérie z digitálnych fotoaparátov, notebookov, diaľkových ovládačov, holiacich strojčekov, mobilných telefónov, hračiek, ručného elektrického náradia, hodiniek…) ich použitie v každodennom živote bez chemického zdroja elektriny nebolo možné.

Chemickým zdrojom elektriny sú batérie a akumulátory.
– Tužkové baterky AA, AAA (R6)
– Malé – napr.do zvončekov, hodiniek C (R14)
– Veľké tužkové D (R20)
– Ploché 4,5 V (3R12)
– 9V (6F22)

Použité batérie v žiadnom prípade nevyhadzujte do koša! Pozbierané použité batérie sa odovzdávajú na zberných miestach alebo do zberných recykloboxov. Zberný recyklobox je aj na Obecnom úrade v Rimavskej Bani, vpravo pri vstupe.

283 total views, no views today


Vitamínová potravinová pomoc

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Vážení občania,

Obec Rimavská Baňa oznamuje občanom, že na obecnom úrade si sociálne odkázaní občania môžu prevziať jablká, ako vitamínovú potravinovú pomoc. Pomoc je určená pre rodiny s deťmi a seniorov. 2 kg balíčky jabĺk budú k dispozícii na obecnom úrade zajtra, vo štvrtok 9.2.2017 od 8. do 12. hodiny

910 total views, no views todayOddychová zóna pre deti aj rodičov v Rimavskej Bani

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Obec Rimavská Baňa plánuje vytvoriť pre deti priestor, resp. detské ihrisko, kde by sa naše deti mohli spoločne stretávať, hrať sa. Športovať, tráviť voľný čas. Mal by to byť priestor, kde by mohli tráviť aktívne čas spolu so svojimi rodičmi.

Ing. Peter Tóth pripravil vizualizáciu štúdie vybudovať tento priestor medzi tenisovým ihriskom a budovou kde sídli Coop Jednota a Pohostinstvo Suja.

Táto časť sa v tomto čase používa na prístup vozidiel k Rimave a na plochu za obecným úradom. Na tento účel prejazdu plánujeme využiť vydláždenú plochu od hlavnej cesty po most cez Rimavu po spevnení.

1

2 3

1,246 total views, no views todayHlásenia obecného rozhlasu formou SMSky

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Obecný úrad v Rimsmsavskej Bani oznamuje občanom,

ak máte záujem dostávať hlásenia obecného rozhlasu formou SMSky, nahláste svoje telefónne číslo na obecnom úrade p. Olšiakovej

tel.č. 047 5495 293 alebo mobil 0915 738 764.

 

342 total views, no views today


Prenájom hrobových miest

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Vážení občania,Dom smútku

Obecný úrad v Rimavskej Bani oznamuje občanom, že v zmysle Zákona o pohrebníctve uzatvára nájomné zmluvy. Predmetom zmlúv je prenájom hrobových miest na našom cintoríne.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani schválili dňa 25.2.2016 uznesením č. 56/2016 na svojom zasadnutí Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 6/2016  Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku v katastri obce Rimavská Baňa.
Obec Rimavská Baňa, ako prevádzkovateľ pohrebiska podpisuje nájomné zmluvy s nájomcami hrobových miest.

Žiadame občanov, ktorí majú na našom cintoríne pochovaných svojich blízkych, aby na Obecnom úrade v Rimavskej Bani u pracovníčky Bc. Jany Oravcovej tel. č. 047/ 433 39 92 počas úradných hodín nahlásili mená nájomníkov jednotlivých hrobových miest.

45 total views, no views today


Krstné mená v obci

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Na začiatku roka 2017 v obci Runnamedimavská Baňa žije 533 obyvateľov. V evidencii obyvateľstva evidujeme 169 rôznych krstných mien našich obyvateľov.

V Rimavskej Bani pozorovať časté používanie tradičných biblických mien. Prvé miesto patrí menu Ján, ktoré nosí 33 mužov v dedine, medzi nimi aj náš najstarší obyvateľ p. Vojtek, ktorý oslávil svoje 90. narodeniny v prvý deň tohto roka. V obci žije 16 mužov s menom Peter a 15 žien s menom Mária.

O prvenstvo medzi ženskými menami sa delí meno Mária s menom Jana, ktorých žije v obci tiež 15. Meno Miroslav má 12 mužov a Eva 11 žien. Jedno z mien Pavel, Roman, Elena, Július, Janka, Lucia má 10 našich obyvateľov.

Novodobé a moderné mená sa v Rimavskej Bani vyskytujú len zriedkavo, žije tu Kevin, Lilien, Melisa, Sonja, Bianka, Martino, Emma, Emily …  Dve krstné mená majú štyria naši malí obyvatelia Nina Alžbeta, Ferdinant Michael, Peter Marek, Mário Zdenko.

600 total views, no views today


Oslava životného jubilea najstaršieho občana našej obce p. Jána Vojteka

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Dožiť sa 90 rokov nie je samozrejmosť, skôr výnimka. Toto krásne, významné jubileum oslávil dňa 1. januára 2017 náš spoluobčan

p. Ján Vojtek.

Oslávenec a jeho najbližší prijali 2. januára 2017 naše pozvanie na Slávnostné prijatie a zápis pri príležitosti jeho životného jubilea.

Želáme mu veľa zdravia, radosti a životného optimizmu.

 

728 total views, no views todayNovoročný príhovor starostky obce Rimavská Baňa

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

Vážení občania!pf

dovoľte mi, aby som Vám prihovorila pri príležitosti začiatku nového roku 2017.

  1. januára 1993 vznikla na základe ústavného zákona schváleného Federálnym zhromaždením Českej a Slovenskej federatívnej republiky samostatná Slovenská republika. Dnes si pripomíname 24. výročie vzniku Slovenskej republiky a zároveň vstupujeme do nového kalendárneho roku.

Nový rok je časom kedy hodnotíme to, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Každý z nás počas uplynulého roka prežil dni dobré, veselé, radostné a šťastné, ale aj dni ťažké. Sme zase o rok starší, snáď múdrejší, poučení z chýb a dostávame novú šancu. Nový rok pre každého z nás znamená začiatok nových plánov, predsavzatí a cieľov, ktoré by sme počas nastávajúcich dní chceli uskutočniť.

Vážení občania,
chcem Vám poďakovať za trpezlivosť a podporu pri práci v prospech našej obce počas uplynulého roka. Ďakujem najmä tým, ktorí sa osobne pričinili o rozvoj obce, či už priamou prácou alebo finančnou podporou jednotlivých akcií a projektov.  Ďakujem všetkým pracovníkom obce a poslancom obecného zastupiteľstva. Samozrejme treba poďakovať aj  našim hasičom za ich poctivú robotu. Určite sa nedá vymenovať úplne všetkých, preto úprimné ďakujem patrí všetkým, ktorí ste akokoľvek prispeli k rozvoju našej obce.

Čo najúprimnejšie ďakujem Vám všetkým za doterajšiu spoluprácu, pomoc a dobre mienené rady a prajem všetkým našim obyvateľom, ale aj tým Baňancom, ktorí žijú v iných mestách, dedinách a srdcom sú stále s nami, pevné zdravie, šťastie, spokojnosť.

Želám Vám predovšetkým zdravie a úspešný rok 2017.

 

67 total views, no views todayNovoročný ohňostroj v Rimavskej Bani

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

novy-rok-2017

Starostka obce a obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani

Vás pozývajú 31.12.2016 osláviť príchod Nového roka 2017,

ktorý spoločne privítame námestí pred Obecným úradom v Rimavskej Bani.

Pre všetkých je pripravené varené vínko a o pol jednej novoročný ohňostroj.

Všetci občania ste srdečne vítaní.

 

433 total views, no views today


Vianočné želanie

Email this to someoneShare on Google+Share on Facebook

pokojne-vianoce

Vážení občania,

pomaly sa blíži záver tohto roku a s ním nám zaklopali na dvere našich príbytkov, našich myšlienok i každodenných povinností aj najkrajšie sviatky, Vianoce.

Nádej, viera a láska k nám prichádzajú v tento vianočný čas. Želám vám, aby všetky tieto dôležité veci stretli i vašu rodinu nielen počas týchto sviatkov, ale aj počas celého nového roka.

Dovoľte mi v mene pracovníkov obecného úradu, obecného zastupiteľstva i v mene svojom zaželať vám do vašich príbytkov, pod vianočné stromčeky a k štedrovečernému stolu všetko čo poteší vás i vašich najbližších.

Zaželajme si šťastné a veselé Vianoce plné štedrosti, pohody, lásky a pokoja.

Za prácu v tomto roku chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na rozvoji Rimavskej Bane,

všetkým, ktorý sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj a zveľadenie.

Do nového roku 2017 Vám želám hlavne veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom i pracovnom živote.

                                                                Mgr. Elena Polóniová
                                                                    starostka obce

74 total views, no views today