Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Jesenské a Rimavská Baňa – Jesenské dňa 9.júna 2021 od 8:20 – 12:00 h. v dôsledku ktorej budú osobné vlaky nahradené autobusmi

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich, že  dňa  9.júna 2021  v čase od 8:20 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi  železničnými stanicami   Jesenské – Rimavská Sobota    budú  tieto osobné vlaky  nahradené autobusmi  v úseku trate: Rimavská Sobota – Jesenské : Os 6244, Os 6243, Os 6246. a Os 6245 Rimavská Baňa – Jesenské : Os… Čítať viac

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská  Baňa – Rimavská Sobota dňa 11.júna 2021 od 8:20 – 12:00 h.

     Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich, že  dňa  11.júna 2021  v čase od 8:20 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi  železničnými stanicami   Rimavská Baňa  – Rimavská Sobota  budú osobné vlaky Os 6710 a Os 6713 nahradené autobusmi. Autobusy  budú zastavovať : Rimavská Sobota – pred budovou železničnej .stanice Čerenčany na zastávke SAD „ Čerenčany“… Čítať viac

INTEGROVANÁ Územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota

Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce a Jesenské. stali ste sa účasťou  nového mestského útvaru – funkčnej mestskej oblasti Rimavská Sobota. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v tomto… Čítať viac

OZNAM o PHSR BBSK na roky 2022-2031

Banskobystrický samosprávny kraj  oznamuje verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030“  je možné predkladať na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica e-mail: oszp.bb@minv.sk Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby… Čítať viac

Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov

Asistované sčítanie sa realizuje na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021. Sčítať sa môžete na kontaktnom mieste Obecný úrad, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa  alebo s pomocou mobilného asistenta, o ktorého požiadate telefonicky na čísle 047 5495 293, alebo na Call centrum +421 2 20 92 49 19. Sčítajte sa… Čítať viac

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Vážení občania, tak ako každý rok, aj teraz sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel bude veľkoobjemový kontajner umiestnený v areály futbalového ihriska, pri šatniach, areál je uzamknutý. Pre prístup k areálu konktujte: členov Miestnej občianskej poriadkovej služby mobil: +421 950 857 550 alebo pracovníkov obecného úradu tel: +421 47 549 52 93 Do veľkoobjemového odpadu je… Čítať viac

Opatrenia na zníženie požiarovosti v jarnom období

Vážení spoluobčania ! Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí občania uľahčujú  tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú… Čítať viac

Sčítanie obyvateľov 2021

Obdobie, počas ktorého sa obyvatelia sčítavajú (doba sčítania) je od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní, alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Základné informácie: Povinnou osobou, čiže osobou, ktorá vypĺňa pre sčítanie obyvateľov sčítací formulár, je obyvateľ, o ktorom… Čítať viac

Aktuality

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská Sobota – Jesenské a Rimavská Baňa – Jesenské dňa 9.júna 2021 od 8:20 – 12:00 h. v dôsledku ktorej budú osobné vlaky nahradené autobusmi

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich, že  dňa  9.júna 2021  v čase od 8:20 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi  železničnými stanicami   Jesenské – Rimavská Sobota    budú  tieto osobné vlaky  nahradené autobusmi  v úseku trate: Rimavská Sobota – Jesenské : Os 6244, Os 6243, Os 6246. a Os 6245 Rimavská Baňa – Jesenské : Os… Čítať viac

Výluka medzi železničnými stanicami Rimavská  Baňa – Rimavská Sobota dňa 11.júna 2021 od 8:20 – 12:00 h.

     Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. upozorňuje cestujúcich, že  dňa  11.júna 2021  v čase od 8:20 do 12:00 hod. z dôvodu výluky medzi  železničnými stanicami   Rimavská Baňa  – Rimavská Sobota  budú osobné vlaky Os 6710 a Os 6713 nahradené autobusmi. Autobusy  budú zastavovať : Rimavská Sobota – pred budovou železničnej .stanice Čerenčany na zastávke SAD „ Čerenčany“… Čítať viac

OZNAM o PHSR BBSK na roky 2022-2031

Banskobystrický samosprávny kraj  oznamuje verejnosti, že stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030“  je možné predkladať na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica e-mail: oszp.bb@minv.sk Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby… Čítať viac

INTEGROVANÁ Územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota

Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce a Jesenské. stali ste sa účasťou  nového mestského útvaru – funkčnej mestskej oblasti Rimavská Sobota. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje v tomto… Čítať viac

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 2.6.2021 (streda) o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývam. Pozvánku nájdete tu.

Všetky aktuality

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Rimavská Baňa a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Rimavská Baňa Google Play Rimavská Baňa App Store
Viac o aplikácii

Úradná tabuľa

Všetky vývesky

Kalendár zberu odpadu

Plasty

17. jún Zajtra

Plasty

24. jún štvrtok

Zobraziť celý kalendár

SMS Rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím here.

Milý občan, zajtra prebehne zber komunálneho odpadu v oblasti v areáli futbalového ihriska. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 13. júna 2021 18:30

Milý občan, zajtra prebehne zber plastov v oblasti v areáli futbalového ihriska. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 9. júna 2021 18:30

Milý občan, zajtra prebehne zber plastov v oblasti v areáli futbalového ihriska. Ďakujeme za pripravenie zberných nádob.
Odoslané 2. júna 2021 18:30

Najbližšie udalosti

V najbližšej budúcnosti nie sú naplánované žiadne udalosti.

Všetky udalosti

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.