Preskočiť na obsah

Aj napriek zákazom, požiarov v prírode pribúda

Zverejnené 19.7.2022.

Hasiči opätovne vyzývajú širokú verejnosť na dôsledné dodržiavanie protipožiarnych opatrení. Aj napriek tomu, že Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote vyhlásilo ešte 22. júna 2022 čas so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, mnoho ľudí vôbec nerešpektuje zákazy a povinnosti, ktoré im v tomto čase vyplývajú zo zákona  NR SR č. 314/2001 Z.z,. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  Požiarov v prírodnom prostredí stále pribúda.  Za posledných 30 dní mali hasiči 27 zásahov, keď hasili požiare v prírodnom prostredí a to práve v dôsledku či už vypaľovania suchých trávnatých porastov, alebo založenia ohňa z dôvodu výletu,  opekačiek v prírode, či  inej neopatrnej manipulácie s otvoreným ohňom.  V troch prípadoch boli vinníci prichytení pri čine alebo následne vypátraní  a bola im uložená sankcia.

  • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote sa opäť obracia s výzvou k aktívnej spolupráci na všetkých občanov, rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi, nevypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, nefajčiť v lesoch a nezakladať oheň v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Neodhadzovať horiace alebo tlejúce predmety a  nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.

Požiare v prírodnom prostredí poškodzujú životné prostredie, najmä faunu a flóru a zapríčiňuje nenahraditeľné škody. Požiar v prírode sa často vyskytuje a šíri v lokalitách neprípustných alebo len veľmi ťažko prístupných pre zásahovú hasičskú techniku, s nedostatočnými vodnými zdrojmi. Často sa oheň z horiacich pastvín a lúk rozšíril aj na stavby v okolí, kedy v lese zhoreli chaty a pod.

V prípade porušenia povinností počas vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva požiaru, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom môže byť uložená sankcia až do výšky 16 596 € a fyzickým osobám  až do výšky 331 €. Priamo na mieste môže byť udelená bloková pokuta do výšky 100 €.  Ak ste svedkom porušenia zákona , je povinnosťou nahlásiť túto skutočnosť na políciu (t.č. 158).      

                                                                       Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru  v Rimavskej Sobote