Preskočiť na obsah

Demografický vývoj v obci v roku 2022

Zverejnené 5.1.2023.

Podľa štatistických údajov žije  k 1. januáru 2023 na území našej obce 528 obyvateľov, z toho 275 mužov a 253 žien.

V Rimavskej Bani žije 111 detí do 15 rokov, z ktorých je 50 dievčat a 61 chlapcov a máme 17tich mládežníkov medzi 15. a 18. rokom veku.

Dospelých žien je 194 a 206 dospelých mužov.

V priebehu kalendárneho roka 2022 sa v našej obci

  • narodilo 7 detí 
  • zomrelo 5 obyvateľov .
  • V priebehu kalendárneho roka 2022 sa prisťahovalo 12 občanov a odsťahovalo 12 občanov.