Preskočiť na obsah

Gotická cesta otvorená 2022 Rimavská Baňa

Zverejnené 17.8.2022.

Sobota 13. augusta 2022 bol slávnostný deň, hlavným programom pre stovky domácich i cezpoľných návštevníkov aj dobrovoľníkov z Rimavskej Bane bolo podujatie Gotická cesta otvorená 2022. Veríme, že sme prispeli k slávnostnej a priateľskej atmosfére. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, ktorí tento deň venovali „službe“ návštevníkom.  Z pohľadu domáceho turizmu to bola pre našu obec dôležitá skúsenosť.

Sprístupnené boli kostoly Rimavského okruhu Gotickej cesty, v ktorých zabezpečovali členovia združenia Gotická cesta odborný výklad. V rámci podujatia boli sprístupnené kostoly v obciach Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Kyjatice, Kraskovo, Rimavské Janovce, Malé Teriakovce a Žíp.

Hlavným bodom celej tejto snahy bolo tohtoročné udelenie značky Európske dedičstvo (European Heritage Label).  Udeľujú ju lokalitám alebo objektom, ktoré reprezentujú európsku históriu. Slovensko po prvýkrát získalo túto značku. V Bruseli 13. júna 2022 mu ju udelili za stredovekú sakrálnu architektúru znázornenú v 12 gotických kostoloch v regióne Gemer a Malohont. Gemerské a malohontské fresky sú natoľko výnimočné, že sa radia k vrcholom stredovekého výtvarného prejavu v celej strednej Európe.

Prosperujúce baníctvo a miestni šľachtici s kontaktmi po celej Európe zapríčinili, že na vtedajšom území Gemera sa stretávali mnohé národnosti: nemeckí baníci, valasi, uhorskí aristokrati a dokonca aj talianski umelci. Do regiónu ich povolali Bubekovci, aby vyzdobili ich kostoly v Plešivci a Štítniku. Tie sa potom stali vzorom aj pre ďalších domácich majstrov, ktorí vyzdobili aj ďalšie kostoly a vytvorili tak unikátnu zbierku umenia, ktorá sa za Alpami okrem Uhorska vyskytuje len veľmi zriedkavo. Jedinečné maľby sú odborníkmi deklarované ako fresky talianskej školy. Niektoré výjavy sa nachádzajú len v kostoloch na Gemeri a v Taliansku. Nikde inde.

Podľa ohlasov návštevníkov a nadšencov z Gotickej cesty bolo všetko v poriadku. Ďakujeme všetkým za energiu, ktorú do prípravy a realizácie vložili.