Preskočiť na obsah

Informačný oznam o Aktualizácii (doplnení) strategického dokumentu

Zverejnené 3.5.2022.

Vážení občania,

Obec Rimavská Baňa ako člen Mikroregiónu Rimava Rimavica má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2022 (PHSR). Obce mikroregiónu sa rozhodli tento dokument aktualizovať na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030.

Tento dokument má zásadný význam pre rozvoj obce a jeho existencia je podmienkou pri získavaní finančných prostriedkov.

V prípade ak máte zámer, ktorý by mal byť súčasťou PHSR osobne na obecnom úrade alebo prostredníctvom svojich poslancov zámer doplňte.

Návrh aktualizácie PHSR na roky 2022-2027 s výhľadom do 2030