Jarné upracovanie – veľkoobjemný kontajner je umiestnený za obecným úradom

14.4.2023 zverejnil/a rimavskabana_obec.

Vážení občania, veľkoobjedný kontaner je umiestnený za obecným úradom. Do veľkoobjedného kontajnera môžete vrámci jarného upratovania umiestniť odpad, ktorý svojim objemom nepatrí do komunálneho odpadu a nepatrí ani do separovaného opadu napr. čalúnený nábytok, koberce, matrace atď.

Súčasne Vám oznamujeme, že za Domom smútku v cintoríne je umiestnený kontajner na zelený odpad z cintorína. Do tohto kontajnera ukladajte len zelené zložky odpadu, nepratrí do neho komunálny odpad ani separované zložky odpadu.

flashmul