Preskočiť na obsah

Jarné upracovanie – veľkoobjemný kontajner je umiestnený za obecným úradom

Zverejnené 14.4.2023.

Vážení občania, veľkoobjedný kontaner je umiestnený za obecným úradom. Do veľkoobjedného kontajnera môžete vrámci jarného upratovania umiestniť odpad, ktorý svojim objemom nepatrí do komunálneho odpadu a nepatrí ani do separovaného opadu napr. čalúnený nábytok, koberce, matrace atď.

Súčasne Vám oznamujeme, že za Domom smútku v cintoríne je umiestnený kontajner na zelený odpad z cintorína. Do tohto kontajnera ukladajte len zelené zložky odpadu, nepratrí do neho komunálny odpad ani separované zložky odpadu.

flashmul