Preskočiť na obsah

Nákup osobného automobilu pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v obci Rimavská Baňa

Zverejnené 24.8.2022.

Hlavným cieľom projektu je realizácia hlavnej aktivity projektu, ktorou je nákup osobného automobilu pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v obci Rimavská Baňa a jej vidieckeho okolia.

Projektom bude rozšírené portfólio poskytovania služieb verejnej infraštruktúry a zvýšená kvalita života obyvateľov poskytovaním terénnej služby umožňujúcej prepravu, dopravu a sprievodcovskú službu k lekárom, na úrady či obstaranie nákupu potravín, liekov, vychádzajúc z individuálnych potrieb a podpory cieľových skupín predovšetkým pre osamelé osoby, osoby odkázané na pomoc iných, osoby v dôchodkovom veku, znevýhodnení, zdravotne postihnutí. Nákupom osobného automobilu pre zvyšovanie kvality terénnych služieb, obec zabezpečí dostupnosť poskytujúcich verejných služieb v okolitých mestách, vytvorí dopravné prepojenie obyvateľom obce a priľahlých obcí k jadrovému mestu okresu Rimavská Sobota, mestskému sídlu Hnúšťa a k obci Kokava nad Rimavicou, okres Poltár.