Preskočiť na obsah

Nenávratný finančný príspevok až do výšky 60624 eur na podporu zriaďovania nových všeobecných ambulancií

Zverejnené 14.4.2023.

Naša obec disponuje priestorom pre ambulianciu všeobecného lekára v zrekonštruovanom priestore zdravotného strediska.

Vďaka financiám z plánu obnovy začalo ministerstvo zdravotníctva poskytovať nenávratný finančný príspevok až do výšky 60 624 eur na podporu zriaďovania nových všeobecných ambulancií v okresoch, kde dnes chýbajú. www.novaambulancia.sk

Cieľom opatrenia je motivovať mladých profesionálov a profesionálky k voľbe kariérnej cesty všeobecného lekára alebo pediatra, a tak podporiť vznik nových všeobecných ambulancií naprieč celým Slovenskom.

V pláne obnovy je na podporu vzniku nových ambulancií vyčlenených viac než 10 miliónov eur do konca roka 2025.

V roku 2023 plánuje ministerstvo zdravotníctva podporiť vznik najmenej 30 nových ambulancií všeobecného lekárstva a pediatrie v ohrozených okresoch.

Hlavným účelom príspevku je pomôcť novozriadenej ambulancii finančne preklenúť kritické obdobie prvého roka prevádzky, kedy si lekár buduje databázu zmluvných pacientov.

Príspevok na zriadenie ambulantnej praxe je jedným z opatrení ministerstva zdravotníctva, ktorého cieľom je podporiť a stabilizovať oblasť všeobecnej ambulantnej starostlivosti.