Obecný úrad v Rimavskej Bani je dňa 20.4.2023 z technických príčin zatvorený.

20.4.2023 zverejnil/a rimavskabana_obec.

Obecný úrad v Rimavskej Bani je dňa 20.4.2023

z technických príčin zatvorený.

(z dôvodu výpadku elektrickej energie)