Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny ( v dňoch 20.5.2021 a 21.5.2021)

Zverejnené 30. apríla 2021.
Bez úpravy .