Preskočiť na obsah

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v termíne od: 20.04.2023 07:30 do: 20.04.2023 18:30

Zverejnené 16.3.2023.

Stredoslovenská distribucná, a.s. zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že v našej obci bude

v termíne od: 20.04.2023 07:30:00 do: 20.04.2023 18:30:00

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s..