Preskočiť na obsah

Stredoslovenská distručná, a.s. ruší prerušenie distribúcie elektriny v termíne od: 17.04.2023 07:30 do: 17.04.2023 18:30

Zverejnené 14.4.2023.

SSD v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že v termíne od: 17.04.2023 07:30 do: 17.04.2023 18:30 NEBUDE prerušená distribúcia elektriny pre Vaše ČOM 5211588 EIC 24ZSS5211588000K (Rimavská Baňa 35, Rimavská Baňa) SSD, a.s. sa ospravedlňuje za stornovanie plánovanej odstávky. V nasledovnej správe Vám bude oznámený nový termín. Ďakujeme Vám za porozumenie.

Stredoslovenská distribucná, a.s. zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že v našej obci bude

v termíne od: 20.04.2023 07:30:00 do: 20.04.2023 18:30:00

prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská distribucná, a.s..