ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V RIMAVSKEJ BANI NA ŠK.ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.5.-14.5.2021

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča Rimavská Baňa

oznamuje

rodičom detí predškolského veku, že v dňoch 3. – 14. mája 2021 bude v materskej škole prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2021 – 2021.

S účinnosťou od 01.09.2021  bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia 5 rokov do  31.08.2021. 

Zverejnené 30. apríla 2021.
Bez úpravy .