Zmena stojiska kontajnerov na separovaný odpad na námestí

Vážení občania,

z dôvodu rekonštrukcie parkoviska „pri fare“ sme presunuli kontanery na separovaný odpad (papier a sklo) do priestoru medzi poštou a budovou potravín.

Zverejnené 18. mája 2022.
Bez úpravy .