Dopravné obmedzenie na miestnej komunikácii Repno vo štvrtok 15. júla 2021

Kategória

Vo štvrtok 15. júla 2021 bude na miestnej komunikácii Repno obmedzený prejazd pred rodinným domom súpisné číslo 51 približne od 12. hodiny do 14. hodiny z dôvodu udržiavacích stavebných prác.

Zverejnené 14. júla 2021.
Bez úpravy .