Preskočiť na obsah

Oznámenie fi Profidomov.sk v poštových schránkach

Zverejnené 1.4.2022.

Kategória

Obec Rimavská Baňa oznamuje, že kontrola komínov súkromnou službou (leták, ktorí fi Profidomov.sk) rozniesla do poštových schránok nie je povinná. Táto aktivita súkromnej firmy nebola konzultovaná s obecný úradom a vo viacerých doposiaľ oznámených prípadoch občania našej obce získali dojem, že sa jedná o povinnú kontrolu a čistenie komínov.

V zmysle citovanej vyhlášky v letáku sa „Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.“, občan sa však rozhodne ako tento stav zabezpečí.