Oznámenie fi Profidomov.sk v poštových schránkach

1.4.2022 zverejnil/a rimavskabana_obec.

Kategória

Obec Rimavská Baňa oznamuje, že kontrola komínov súkromnou službou (leták, ktorí fi Profidomov.sk) rozniesla do poštových schránok nie je povinná. Táto aktivita súkromnej firmy nebola konzultovaná s obecný úradom a vo viacerých doposiaľ oznámených prípadoch občania našej obce získali dojem, že sa jedná o povinnú kontrolu a čistenie komínov.

V zmysle citovanej vyhlášky v letáku sa „Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.“, občan sa však rozhodne ako tento stav zabezpečí.