Oznámenie o obmedzení a prerušení distribúcie elektriny 6.12.2021

Kategória

Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná, a.s.

V prípade ďalších dotazov kontaktujte prevadzkovatel@ssd.sk

Zverejnené 9. novembra 2021.
Bez úpravy .