Preventívne protipožiarne prehliadky

25.1.2022 zverejnil/a rimavskabana_obec.

Kategória

OZNÁMENIE

o vykonaní preventívnej protipožiarnej kontroly

Obec Rimavská Baňa oznamuje, že na základe § 9 ods. 6 písm. a zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce podľa § 15 ods. 2 zákona

dňa 29. januára 2022 v dopoludňajších hodinách (po 9 hodine)

budú vykonávané preventívne protipožiarna kontroly kontrolnou skupinou.