Preskočiť na obsah

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Rekonštrukcia evanjelickej fary v Rimavskej Bani

Zverejnené 14.6.2022.

Kategória

Obec Rimavská Baňa spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Rekonštrukcia evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania infocentra v spolupráci s dodávateľom fi Proart ateliér Levice so spracovateľským kolektívom Ing. Zsolta Pappa, evanjelickou farárkou  cirkevného sboru ECAV na Slovensku Jankou Mihálikovou a s finančnou podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer je o krok bližšie k možnosti prispieť k atraktívnosti nášho regionu pre turistov.   

Náš každodenný kontakt s turistami dokazuje, že zabezpečenie prístupnosti pamiatok Gotickej cesty často nie je v silách správcov kostolov udržať. Obec Rimavská Baňa v spolupráci s obcami Rimavské Brezovo, Kyjatice, Kraskovo, ECAV Rimavské Brezovo chce reflektovať na zvýšený záujem turistov o historické a prírodné hodnoty Malohontu, záujem o kostoly na gotickej ceste aj v súvislosti  s udelením Značky Európske dedičstvo dvanástim novým lokalitám v apríli 2022. V súčasnosti je držiteľom tohto prestížneho ocenenia 60 lokalít v 22 európskych krajinách. Jednou z nich sa v tomto roku stala aj slovenská lokalita Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte.

Chceme sa aktívne podieľať na spoznávaní aké veľké bohatstvo – v podobe zhmotneného dedičstva – sa nachádza v Rimavskej doline, prehlbovať záujem o ochranu týchto objektov, pretože sú dokladom historických koreňov nášho národa a podávajú autentické informácie o duchovnom živote našich predkov.

Evanjelická fara v Rimavskej Bani je stavba situovaná vedľa cesty prvej triedy I/72 so zástavkami autobusovej dopravy, pripravovaným parkoviskom so 17 parkovacími miestami a má priamy prístup k ranogotickému evanjelickému kostolu. Rekonštrukciou stavby evanjelickej fary získame priestor pre Turistické informačné centrum – Gotická cesta v Malohonte na zabezpečenie informovanosti pre turistov a návštevníkov o gotických kostoloch v obciach Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Kraskovo a Kyjatice, poskytovanie informácií o ubytovacích kapacitách, stravovacích podmienkach, agroturizme, kultúrno-spoločenských podujatiach, športových podujatiach, atrakciách, informácie o výrobcoch miestnych špecialít a remesiel, o dopravných spojeniach. Súčasťou priestorov je plánovaná interatívna expozícia.

Objekt evanjelickej fary z roku 1925 je jednopodlažná budova bez podpivničenia a podkrovím s čiastočným využitím. Hlavný prístup do budovy je cez prestrešený gang na dvornej strane budovy. Z vstupnej haly sú prístupné výstavné a viacúčelové miestnosti, hygienické priestory, kancelária a schodisko do podkrovia. Z kancelárie je prístupná kuchynka. Pod schodmi je sklad a miestnosť pre upratovanie. V podkroví ostávajú pôvodné miestnosti, z ktorých väčšia miestnosť bude použitá ako technická miestnosť. Pri schodoch na gang bude vybudovaná rampa pre imobilných (bezbariérový prístup). Miestnosť na konci gangu bude využívaná ako sklad. Prestavba bude rešpektovať historické hodnoty a nová prístavba bezbarierového prístupu bude prezentovaná ako novotvar. Pre objekt budú realizované nové inžinierske rozvody (elektro, voda, kanalizácia) a vykurovanie, ktoré riešia samostatné projekty.

Základným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja v cestovnom ruchu je viacfunkčnosť priestoru. Rekonštruovaná stavba bude ponúkať priestory pre turistické informačné centrum s priestorom malej kaviarne a detského kútika, priestor pre interaktívnu expozíciu kostolov Gotickej cesty. Stavebné práce rekonštrukcie budovy evanjelickej fary, jej interiér a personálne obsadenie turistického informačného centra Gotickej cesty v Malohonte sú plánované ako viaczdrojové financovanie v spolupráci verejný sektor, súkromný sektor s neziskovým sektorom.