Preskočiť na obsah

Tento víkend (od 22.4. do 25.4.2022) je možnosť sa zbaviť zeleného odpadu

Zverejnené 21.4.2022.

Kategória

Obec Rimavská Baňa oznamuje občanom, že v čase od 22.4.2022 do 25.4.2022 bude na parkovisku pri fare pristavený veľkoobjemný kontajner na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (zelený bioodpad ako sú konáre, tráva a lístie). Po tomto termíne bude odpad zlikvidovaný a ďalšie skládky nebudú povolené.

Upozorňujeme občanov, aby do neho nevkladaný iný odpad.