Preskočiť na obsah

ROZSAH HODNOTENIA určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj“