Smernica o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa

Zverejnené
14. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy