Preskočiť na obsah

Smernica o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Rimavská Baňa