Výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra Rimavská Baňa

Poskytovateľ sociálnej služby v Komunitnom centre Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa…