Zámer zámeny pozemku obce Rimavská Baňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Vyvesené
14. máj 2021
Upravené
19. máj 2021
Kategória