Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022 – 2030

Vyvesené
31. máj 2021
Upravené
02. jún 2021
Kategória