Upozornenie na obmedzenia prijímania žiadostí o vydanie občianskych preukazov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej  Sobote, oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície sídliace  v budove klientského centra Okresného úradu Rimavská Sobota  na Ul. P. Hostinského 4 v Rimavskej Sobote upozorňuje občanov na obmedzenia prijímania žiadostí o vydanie občianskych preukazov v súvislosti s prípravou na vydávanie nových biometrických občianskych preukazov nasledovne : dňa 23. 11. 2022 (streda) sa budú prijímať žiadosti o vydanie… Čítať viac

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

14. novembra 2022 sa konalo v Rimavskej Bani prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026. Súčasťou programu slávnostného zasadnutia bola správa predsedu miestnej volebnej komisie pána Sliackeho o výsledkoch volieb do samosprávy obce. Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa zložili sľub starostka obce Mgr. Elena Polóniová a sedem poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Jana Alcnauerová,… Čítať viac

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „Územný plán obce Rimavská Baňa Zmeny a doplnky č. 1″

Obstarávateľ Obec Rimavská Baňa , so sídlom Hlavná 168/4, 98053 Rimavská Baňa(ďalej len„obstarávateľ“), predložil dňa 10.11.2022 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len( „OURS,OSZP“), v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení… Čítať viac

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre konanie referenda 21.01.2023

Obec Rimavská Baňa oznamuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum konané dňa 21. januára 2023 obec@obecrimavskabana.sk Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Žiadosť o voľbu poštou… Čítať viac

Upozornenie pri zahájení vykurovacieho obdobia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b)  a  j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákona č. 314/2001 Z.z.), Vás upozorňuje na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov protipožiarnej bezpečnosti, resp. ochrany.… Čítať viac

Poďakovanie starostky obce Rimavská Baňa

Vážení spoluobčania, máme za sebou historicky prvé spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov a preto sa chcem touto cestou poďakovať všetkým voličom, ktorí prišli voliť. Cítim veľkú zodpovednosť, pretože ste nám zverili do rúk zodpovednosť za to, ako bude Rimavská Baňa vyzerať ďalšie 4 roky. Blahoželám zvoleným poslancom do obecného zastupiteľstva a verím, že naša spoločná… Čítať viac

Výzva na uzavretie nájomných zmlúv k hrobovým miestam

Vážení návštevníci obecného cintorína  v Rimavskej Bani, na základe § 21 zákona SNR č. 131/ 2010 Z. z.  o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto  vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. Obecný úrad Rimavská Baňa preto v minulosti viackrát vyzval dedičov, rodinných príslušníkov a blízke osoby zosnulých, aby sa dostavili na obecný úrad za účelom uzavretia  zmluvy o nájme. Napriek tomu  naďalej evidujeme hrobové miesta ku ktorým… Čítať viac

Z úcty k Vám

V piatok 14. októbra 2022 sme sa opäť stretli v kultúnom dome v Rimavskej Bani po dvoch rokoch, keďže sme sa v pandemickom období osobne na spoločnom posedení stretnúť nemohli, s našimi hosťami, seniormi z obce. Ďakujeme, že prijali naše pozvanie a  všetci spolu sme pookriali pri peknom kultúrnom programe, pri malom pohostení, ktoré naše dievčatá… Čítať viac

Projekty

Zoznam vypracovaných projektov Vyhlasovateľ Názov projektu Dátum podania Stav žiadosti Banskobystrický samosprávny kraj Juniáles 2023 – Súťaží každá rodina, zabáva sa celá dedina 25.11.2022 v schvaľovaní Banskobystrický samosprávny kraj Doplnková infraštruktúra pre náučný chodník SNP Bojisko Rimavská Baňa 31.10.2022 v schvaľovaní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Novostavba chodníka v obci Rimavská Baňa 24.9.2022… Čítať viac

Aktuality

Upozornenie na obmedzenia prijímania žiadostí o vydanie občianskych preukazov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rimavskej  Sobote, oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície sídliace  v budove klientského centra Okresného úradu Rimavská Sobota  na Ul. P. Hostinského 4 v Rimavskej Sobote upozorňuje občanov na obmedzenia prijímania žiadostí o vydanie občianskych preukazov v súvislosti s prípravou na vydávanie nových biometrických občianskych preukazov nasledovne : dňa 23. 11. 2022 (streda) sa budú prijímať žiadosti o vydanie… Čítať viac

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

14. novembra 2022 sa konalo v Rimavskej Bani prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026. Súčasťou programu slávnostného zasadnutia bola správa predsedu miestnej volebnej komisie pána Sliackeho o výsledkoch volieb do samosprávy obce. Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa zložili sľub starostka obce Mgr. Elena Polóniová a sedem poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Jana Alcnauerová,… Čítať viac

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE „Územný plán obce Rimavská Baňa Zmeny a doplnky č. 1″

Obstarávateľ Obec Rimavská Baňa , so sídlom Hlavná 168/4, 98053 Rimavská Baňa(ďalej len„obstarávateľ“), predložil dňa 10.11.2022 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len( „OURS,OSZP“), v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení… Čítať viac

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre konanie referenda 21.01.2023

Obec Rimavská Baňa oznamuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o voľbu poštou pre referendum konané dňa 21. januára 2023 obec@obecrimavskabana.sk Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. Žiadosť o voľbu poštou… Čítať viac

Upozornenie pri zahájení vykurovacieho obdobia

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote ako príslušný orgán v súlade s § 21 písm. b)  a  j) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len zákona č. 314/2001 Z.z.), Vás upozorňuje na dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov protipožiarnej bezpečnosti, resp. ochrany.… Čítať viac

Všetky aktuality

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Rimavská Baňa a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Rimavská Baňa Google Play Rimavská Baňa App Store
Viac o aplikácii

SMS Rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím kliknutím sem.

Milý občan, dnes prebieha zber komunálneho odpadu.
Odoslané 28. novembra 2022 07:00

Milý občan, zajtra 28.11. prebehne zber komunálneho odpadu.
Odoslané 27. novembra 2022 17:00

Milý občan, dnes prebieha zber plastov.
Odoslané 24. novembra 2022 07:00

Milý občan, zajtra 24.11. prebehne zber plastov.
Odoslané 23. novembra 2022 17:00

Najbližšie udalosti

Všetky udalosti

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.