Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L… Čítať viac

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Rekonštrukcia evanjelickej fary v Rimavskej Bani

Obec Rimavská Baňa spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Rekonštrukcia evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania infocentra v spolupráci s dodávateľom fi Proart ateliér Levice so spracovateľským kolektívom Ing. Zsolta Pappa, evanjelickou farárkou  cirkevného sboru ECAV na Slovensku Jankou Mihálikovou a s finančnou podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer je o krok bližšie k možnosti prispieť k atraktívnosti nášho regionu pre… Čítať viac

Pred 100 rokmi bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác. Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva na ochranu pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky… Čítať viac

Juniáles 2022 „Prišiel čas zabaviť sa zas“

Po dvoch náročných rokoch nepohody sa chceme zastaviť a tešiť sa zo spoločnosti, spájať ľudí v tom dobrom. Cieľom akcie je pripomenúť si, že existuje medzi nami ešte to pekné a ľudské, plánujeme obohatiť tento deň o nové a zaujímavé atrakcie, kultúrne predstavenia, ktoré prilákajú čo najväčšiu účasť širokej verejnosti. Úsmev na tvári dieťaťa je pre… Čítať viac

Rekonštrukcia náteru vyhliadkovej veže Vŕšok

Na prelome mája a júna 2022 sme rekonštruovali náter vyhliadkovej veže Vŕšok. Aj keď sa pozornosť žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, resp. prijímateľov nenávratného finančného príspevku sústreďuje obvykle na prvé fázy projektu, posledná fáza udržateľnosť nie je o nič menej podstatná, je však v porovnaní s ostatnými náročná na získavanie zdrojov, väčšine našich vlastných. Vlastných pokiaľ ide o financie, ale… Čítať viac

Dobrovoľná vojenská príprava

Okresný úrad Banská Bystrica odbor obrany štátu bol zo strany OSSR požiadaný o pomoc pri propagácii kampane MO SR o DOBROVOĽNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVE. Je to jednorazový výcvik, ktorý je finančne odmenený a žiadne ďalšie záväzky voči ozbrojeným silám Ti z neho neplynú. DVP je činnosť, ktorou sa občan Slovenskej republiky  pripravuje na obranu štátu a získava základné vedomosti… Čítať viac

Informačný oznam o Aktualizácii (doplnení) strategického dokumentu

Vážení občania, Obec Rimavská Baňa ako člen Mikroregiónu Rimava Rimavica má vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2022 (PHSR). Obce mikroregiónu sa rozhodli tento dokument aktualizovať na roky 2023 – 2027 s výhľadom do roku 2030. Tento dokument má zásadný význam pre rozvoj obce a jeho existencia je podmienkou pri získavaní finančných prostriedkov. V prípade… Čítať viac

Vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov

Fi MM služby ponúka pre občanov vývoz odpadových vôd zo žúmp a septikov, ktoré realizuje automobilmi Tatra 815 10m3 a Scania 94D 10m3. Kontaktovať môžete priamo firmu, alebo nahlásiť potrebu vývozu na Obecnom úrade v Rimavskej Bani na tel.č. 047 5495 293.

Projekty

Zoznam vypracovaných projektov Vyhlasovateľ Názov projektu Dátum podania Stav žiadosti Nadácia SPP Spájanie generácií v komunitnom centre 29.5.2022 v schvaľovaní Predsedu vlády SR Letný tábor s cestou za poznaním hasičskej tradície obce Rimavská Baňa 23.5.2022 v schvaľovaní Nadácia COOP Jednota Športový areál v Komunitnom centre v obci Rimavská Baňa 31.3.2022 neschválený Nadácia COOP Jednota Komunitná… Čítať viac

Aktuality

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov V Y H L… Čítať viac

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie Rekonštrukcia evanjelickej fary v Rimavskej Bani

Obec Rimavská Baňa spracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Rekonštrukcia evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania infocentra v spolupráci s dodávateľom fi Proart ateliér Levice so spracovateľským kolektívom Ing. Zsolta Pappa, evanjelickou farárkou  cirkevného sboru ECAV na Slovensku Jankou Mihálikovou a s finančnou podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer je o krok bližšie k možnosti prispieť k atraktívnosti nášho regionu pre… Čítať viac

Pred 100 rokmi bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác. Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva na ochranu pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky… Čítať viac

Všetky aktuality

Mobilná aplikácia

Stiahnite si mobilnú aplikáciu obce Rimavská Baňa a dostaňte všetky novinky, upozornenia a dôležité oznamy do vrecka.

Rimavská Baňa Google Play Rimavská Baňa App Store
Viac o aplikácii

SMS Rozhlas

Dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme SMS-kou. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme, že ste sa prihlásili! Čoskoro dostanete overovací kód. Zadajte ho prosím kliknutím sem.

Parkovisko pri fare bude uzatvorené z dôvodu rekonštrukcie. Stavbu realizuje fi Strabag. Prosíme občanov, aby rešpektovali uzatvorenie parkoviska, aby nedošlo u poškodeniu vozidiel…
Odoslané 24. júna 2022 08:38

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote vyhlásilo v územnom obvode okresu Rimavská Sobota v územnom obvode okresu Rimavská Sobota od 22.06. 2022, od…
Odoslané 23. júna 2022 10:17

Milý občan, dnes prebieha zber plastov.
Odoslané 23. júna 2022 07:00

Milý občan, zajtra 23.6. prebehne zber plastov.
Odoslané 22. júna 2022 17:00

Odber noviniek

Pravidelné zhrnutie aktualít, dôležité oznamy, pripomienky pre zber odpadu a udalosti a viac vám zašleme e-mailom. Na odber sa prihlásite odoslaním formulára nižšie.

Chcete sa odhlásiť?

Ďakujeme za prihlásenie k odberu. Zaslali sme Vám email s potvrdzovacím kódom.