Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa vyhlasuje v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka a v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva č. 378/2022, zo dňa 1.6.2022 obchodnú verejnú súťaž a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Rimavská Baňa.

Záväzné podmienky obchodnej verejnej súťaže sú vo zverejnenom dokumente.

Prílohy

Popis

V dňoch od 19.04.2022 do 23.04.2022 v rámci celosvetového Dňa Zeme budeme čistiť okolie obce od odpadu.

Každý občan, ktorý sa zapojí do dobrovoľníckej akcie si sám môže zvoliť vhodný deň a čas. Nezabudnite na hygienické opatrenia – rúško a rukavice. A samozrejme, že netreba zabudnúť na separovanie zbieraného odpadu.

Organizátorom akcie je Mikroregión Rimava a Rimavica v spolupráci s firmou Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota

 a inými partnermi.

Prílohy

Popis

Vážení občania, vážení návštevníci

Obecný úrad v Rimavskej Bani bude od 23.12.2021 (vrátane) 

počas vianočných sviatkov a novoročných sviatkov zatvorený.

Otvorený bude 3. januára 2022.

v nevyhnutnom prípade volajte:

starostku Obce Rimavská Baňa (0907 256 171)

v prípade matričných udalostí matriku (0915 738 764)

Komunitné centrum  tel.č. +421 47 4295 785 bude otvorené.