Preskočiť na obsah

Kontakt

Obec Rimavská Baňa
Hlavná 168/4
980 53 Rimavská Baňa

Kód obce: 515426
IČO: 00319015
DIČ: 2021230387

Číslo účtu: SK63 7500 0000 0040 2971 1525
Peňažný ústav: ČSOB, a.s.

Email: obec@obecrimavskabana.sk

Tel: +421 47 549 52 93
Fax:
+421 47 433 39 93

Pondelok  7:00 -12:00 13:00 -15:30
Utorok  7:00 -12:00 13:00 – 15:30
Streda 7:00 -12:00 13:00 – 17:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok  7:00 -13:00

Mgr. Elena Polóniová
starostka obce
Mobil: +421 907 256 171
Email: starostka@obecrimavskabana.sk

Ing. Jana Oravcová
Odborný pracovník verejnej správy pre prípravu, riadenie a kontrolu projektov
Mobil: +421 911 695 293
Tel: +047/ 433 39 92
Email: projekt@obecrimavskabana.sk

Martina Kubaliaková
vnútorná správa
samosprávne činnosti
správa daní a poplatkov
správa registratúry
matrika
ohlasovňa pobytu

Mobil: +421 915 738 764
Tel: +421 47 549 52 93
Email: martina.kubaliakova@rimavska-bana.dcom.sk

Dušan Hámoš
Správca budov, verejných priestranstiev a zelene

Eva Marcišiaková (polovičný úväzok)

Pracovník na čistenie, údržbu verejných priestranstiev a zelene

_________________________________________

  • Komunitného centra v obci Rimavská Baňav rámci implementácie národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita KC/NDC/NSSDR

Komunitné centrum Rimavská Baňa

adresa: Železničná 107/1,
980 53 Rimavská Baňa

Tel: +421 47 4295 785
Email: kc@obecrimavskabana.sk

Pondelok  8:00 -12:00 12:30 – 18:00
Utorok  8:00 -12:00 12:30 – 18:00
Streda 8:00 -12:00 12:30 – 18:00
Štvrtok 8:00 -12:00 12:30 – 16:00
Piatok  7:00 -13:30

Mgr. Mariana Pehelová (odborný manažér KC)
Dezider Cibuľa (komunitný pracovník KC)
Marianna Štajerová (pracovník KC)

_________________________________________

  • Miestna občianska a preventívna služba pre obec Rimavská Baňa (projekt od 01.07.2023) vrámci implementácie Program Slovensko 2021 – 2027

Miestna občianska a preventívna služba pre obec Rimavská Baňa

Mobil: +421 949 720 975

Pavol Krajňák (koordinátor MOaPS)
Marian Fizoľa (člen MOaPS)
Viliam Dani (člen MOaPS)

Eva Marcišiaková (člen MOaPS) od 1.1.2024 (polovičný úväzok)

Vladimír Dani (člen MOaPS) od 19.2.2024 (polovičný úväzok)

_________________________________________

Kontaktný formulár