Kalendár zberu odpadu

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci Rimavská Baňa.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadu 2023

Elektroodpad Komunálny odpad Plasty VKM
Január
5
12
16
19
23
26
Február
2
6
9
16
23
27
Marec
2
9
16
20
23
30
Apríl
6
12
13
20
27
Máj
2
4
11
15
18
22
25
Jún
1
8
12
15
22
29
Júl
3
6
13
20
24
27
August
3
10
14
17
24
31
September
4
7
14
21
25
28
Október
5
12
16
19
26
November
2
6
9
13
16
23
27
30
December
7
14
18
21
28

Ako správne separovať?

Elektroodpad

Do elektroodpadu patria elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, alkalické články, digitálne hodinky, variče, rádiá, ohrievače, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, žiarivky, kávovary, baterky (vybité batérie, niklovo-kadmiové akumulátory, batérie z hodiniek, autobatérie).

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

VKM

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).