Preskočiť na obsah

Agendy obce

Medzi originálne kompetencie obce(samosprávna pôsobnosť) patria:
verejné priestranstvá, komunálny odpad, miestne komunikácie, zeleň, čistota, ochrana prírody a životného prostredia, vodné hospodárstvo, územné plánovanie, miestny rozvoj, bývanie, predškolské a školské zariadenia, sociálne zariadenia, kultúra, osvedčovanie listín, niektoré priestupky, výber miestnych daní a poplatkov, participácia na regionálnych plánoch.

Pridelenie súpisného a orientačného čísla

Evidencia obyvateľstva

Evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov

Odpadové hospodárstvo

Výrub stromov