Preskočiť na obsah

Projekty

Zoznam vypracovaných projektov

Banskobystrický samosprávny krajStretnutie rodákov obce Rimavská Baňa30.11.2023v schvaľovaní
Implementačná agentúra MPSVR SRKomunitné centrum Rimavská Baňa16.8.2023schválený
51 578 €/rok
Úrad vlády SRMiestna občianska a preventívna služba pre obec Rimavská Baňa17.7.2023schválený
153 559,93 €
Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)Podpora prípravy projektovej dokumentácie investičného projektu Obce Rimavská16.3.2023schválený
2 185 €
OOCR GemerProjektová dokumentácia interiéru Návštevníckeho centra Gotickej cesty v Malohonte3.3.2023schválený
3 000 €
Banskobystrický samosprávny krajLetný tábor „Objavme čarovné miesto regiónu Malohont“29.11.2022schválený odstúpenie od podpisu zmluvy
Banskobystrický samosprávny krajJuniáles 2023 – Súťaží každá rodina, zabáva sa celá dedina25.11.2022schválený
700 €
Banskobystrický samosprávny kraj Doplnková infraštruktúra pre náučný chodník SNP Bojisko Rimavská Baňa 31.10.2022 schválený
4 800 €
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Novostavba chodníka v obci Rimavská Baňa 24.9.2022 schválený
60 503,18 €
OOCR GemerProjektová dokumentácia pre stavebné konanie rekonštrukcie stavby evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania turistického informačného centra Gotickej cesty v Malohonte14.6.2022schválený
5 000 €
Nadácia SPP S pájanie generácií v komunitnom centre 29.5.2022 neschválený
Predsedu vlády SRLetný tábor s cestou za poznaním hasičskej tradície obce Rimavská Baňa23.5.2022neschválený
Nadácia COOP JednotaŠportový areál v Komunitnom centre v obci Rimavská Baňa31.3.2022neschválený
Nadácia COOP JednotaKomunitná záhrada v Komunitnom centre Rimavská Baňa31.3.2022neschválený
Nadácia COOP JednotaAltánok „oddychová zóna“ s detským ihriskom v Rimavskej Bani31.3.2022neschválený
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Miestna občianskNa poriadková služba v obci Rimavská Baňa III. etapa11.3.2022schválený
47214,98€
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyNovostavba chodníka v obci Rimavská Baňa14.1.2022neschválený
Banskobystrický samosprávny kraj Juniáles29.11.2021schválený 2000 €
Banskobystrický samosprávny kraj Letný tábor „Cesta za poznaním“29.11.2021schválený 1118 €
MAS MalohontOsobný automobil pre zvyšovanie kvality terénnych služieb v obci Rimavská Baňa2.11.2021schválený
25 935 €
MAS MalohontRekonštrukcia existujúceho parkoviska v obci Rimavská Baňa28.9.2021schválený
33 682,23 €
Nadácia O2Prečo veríme nezmyslom?2.6.2020neschválený
Banskobystrický samosprávny krajO prírode v prírode30.11.2020schválený
1600 €
Banskobystrický samosprávny krajŠport pre všetkých – rozvoj športových talentov v Rimavskej Bani26.11.2020schválený
1500 €
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPodpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Rimavská Sobota28.10.2020schválený
69 543,60 €
Nadácia PontisPomocou projektu sa staňme IT-čkármi15.10.2020neschválený
Nadácia KauflandKnihy pre všetkých24.9.2020neschvalený
MŠ SRSpolu to zvládneme11.9.2020schválená výška 2000 €
Miestna akčná skupina MALOHONTVýstavba zastrešeného pódia – amfiteáter14.9.2020schválený
21 555,82 € (odstúpenie od zmluvy s PPA)
Nadácia Centra pre filantropiuOrdinácia v ružovej záhrade26.6.2020neschválený
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuReštart aktivít pre zlepšenie prostredia a spoločenského života znevýhodnených komunít v areáli Komunitného centra v Rimavskej Bani16.6.2020neschválený
Nadácia TatrabankyBoj proti šíreniu nákazy vírusom
COVID-19
19.3.2020schválená výška
830 €
MF SRVýmena okien, dverí a presklenej steny budovy Obecného úradu v Rimavská Baňa20.2.2020neposkytnutá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyŽiadosť o zapojenie sa do národného projektu Komunitné
služby „Komunitné centrum Rimavská Baňa“
10.2.2020schválené 3 pracovné miesta do 31.12.2021
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyV našej škole po novom – materiálno technické vybavenie školy a škôlky v Rimavskej Bani31.1.2020neschválený
Miestna akčná skupina MALOHONTVýstavba zastrešeného pódia – amfiteáter31.10.2019neschválený
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyRozšírenie kamerového systému obce Rimavská Baňa10.5.2019neschválený
Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciuZriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa29.3.2019neschválený
MF SRVýmena okien, dverí a presklenej steny budovy Obecného úradu v Rimavská Baňa22.2.2019neschválený
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyRekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa20.2.2019schválená 88598,71 €
BBSKStretnutie rodákov obce Rimavská Baňa22.11.2018schválená výška 1500 €
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyVybudovanie vstupnej terasy so schodiskom a rampou pre imobilné osoby do objektu komunitného centra5.11.2018neschválený
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyMiestna občianska poriadková služba v Rimavskej Bani II.14.9.2018schválená výška
93 809,90 €
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyZriadenie komunitného centra v Rimavskej Bani16.1.2018schválená výška 127155,98 €
BBSKOzvučenie a osvetlenie verejných kultúrnospoločenských a športových akcií v obci Rimavská Baňa27.11.2017schválená výška 500 €
Enviromentálny fondZber a zhodnotenie BRKO v obci Rim. Baňa29.10.2017neschválený
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyRekonštrukcia hasičskej zbrojnice
v obci Rimavská Baňa
23.8.2017schválená výška
30000 €
Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyMiestna občianska poriadková služba pre obec Rimavská Baňa14.6.2017schválená výška 95765,05 €
Ministerstva vnútra Slovenskej republikyKamerový systém obce Rimavská Baňa5.5.2017schválená výška
6400 €
MF SRVýmena okien, dverí a presklenej steny budovy Obecného úradu v Rimavská Baňa18.3.2017neschválelný
BBSKJUNIÁLES – zabáva sa celá dedina14.11.2016schválená výška
1290 €
MF SRVýmena okien dverí a zasklenej steny budovy OcÚ13.3.2016neschválený
PPARekonštrukcia miestnej komunikácie Repno9.2.2016schválená výška
41 497,74 €
BBSKStretnutie rodákov obce Rimavská Baňa pri príležitosti 880 výročia prvej písomnej zmienky o obci Rimavská Baňa10.11.2015schválená výška
750 €
Nadácia AllianzMerač rýchlosti4.4.2015schválená výška
1500 Eur
PRV SR 2007-2013,
opatrenia 3.4.1
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
Vyhliadková veža20.4.2015schválená výška 12522,09 €
MF SRRekonštrukcia chodníkov17.3.2015neschválený

Projekty realizované v spolupráci s ÚPSVR Rimavská Sobota
(z finančných prostriedkov ŠR a ESF) 

Poskytnutie finančného príspevku dobrovoľníckou službou podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti

 • 1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.2.2015                                      (ukončené 31.7.2015)
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.9.2015                                     (ukončené 28.2.2016)
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.4.2016                                     (ukončené 30.9.2016)
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.10.2016                                    (ukončené 31.3.2017)
 • 2 pracovné miesta vytvorené na 6 mesiacov od 1.10.2017                                     (ukončené 31.3.2018)
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.6.2018   (ukončené 31.12.2018)
 • 5 pracovných miest vytvorených na 6 mesiacov od 1.10.2018 (ukončené 31.3.2019)
 • 2 pracovné miesta vytvorené na 6 mesiacov od 1.10.2020 (ukončené 31.3.2021)
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.10.2021 (ukončené 31.3.2022)

Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach verejného zamestnávania podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť

 • 1 pracovné miesto vytvorené na 6 mesiacov od 1.4.2015 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce
 • 3 pracovné miesta vytvorené na 8,5 mesiacov od 16.10.2015 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 11470,75 Eur)
 • 5 pracovných miest vytvorených na 5 mesiacov od 1.3.2016 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 13663,50 Eur)
 • 2 pracovné miesta vytvorené na 9 mesiacov od 1.11.2016 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 9972,02 Eur)
 • 5 pracovných miest vytvorených na 12 mesiacov od 1.9.2017 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 35528,45 Eur)
 • 2 pracovné miesta vytvorené na 5 mesiacov od 1.4.2018 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 6278,4 Eur)
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 1.1.2019 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 7850,04 Eur)
 • 2 pracovné miesta vytvorené na 6 mesiacov od 1.2.2019 s príspevkom 95% z celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 7912,56 Eur)
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 6.4.2020 s príspevkom 95% celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 8906,76 Eur )
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 1.5.2020 s príspevkom 95% celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 8994,76 Eur)
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 1.7.2020 s príspevkom 95% celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 9 658,36 eur)
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 1.7.2021 s príspevkom 95% celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 9 658,36 €)
 • 1 pracovné miesto vytvorené na 12 mesiacov od 1.8.2022 s príspevkom 95% celkovej ceny práce (v predpokladanej sume 10461,12 €)

Poskytnutie finančného príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Operačný program zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 1-Podpora rastu zamestnanosti, Opatrenie č.1.1 – Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej zamestnanosti

pre 13 uchádzačov o zamestnanie v období od 1.4.2015 do 30.9.2015 so zmluvne dohodnutou čiastkou 5483 Eur

Poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb uzatvorená podľa 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci NP „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce „Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Rimavská Baňa.

pre 7 uchádzačov o zamestnanie v období od 1.7.2022 do 31.12.2022 so zmluvne dohodnutou čiastkou 3830,40 €

Poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb uzatvorená podľa 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci NP „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce „Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Rimavská Baňa.

pre 5 uchádzačov o zamestnanie v období 01.04.2023 do 31.08.2023 príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním aktivačnej činnosti, najviac vo výške 1410,00 € a príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť, ak má takého zamestnanca, najviac vo výške 1055,00 €, spolu najviac vo výške 2465,00 €

Poskytnutie príspevkuu na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky príjemcovi príspevku v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti „Podpora udržania pracovných návykov – PUPN“

pre 2 uchádzačov o zamestnanie v období od 1.9.2023 do 29.2.2024 so zmluvne dohodnutou čiastkou 171,60 €