Preskočiť na obsah

Rozhlas

Hlásenia miestneho rozhlasu

1.10.2020 Vláda Slovenskej republiky vyhlasuje v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 1. októbra 2020 núdzový stav na obdobie 45 dní na území Slovenskej republiky.

1.10.2020 Oznam Úradu verejného zdravotníctva SR – opatrením sa zakazuje všetkým osobám pohybovať sa v exteriéroch a v priestoroch interiérov budov alebo v priestoroch verejnej dopravy bez prekrytia horných dychacich ciest.

1.10.2020 Zber nebezpečného odpadu v naše obci sa uskutoční v pondelok 5. októbra 2020 od 8:30 do 8:50 za obecným úradom. Odpad môžete nosiť aj skôr za obecný úrad.

3.9.2020 Obecný úrad Rimavská Baňa oznamuje občanom, že včera 2.9.2020 bolo otvorené Komunitné centrum Rimavská Baňa na adrese Železničná 107 (budova bývalého zdravotného strediska), kde pracovníčky budú pomáhať v rôznych oblastiach, poskytovanie základného sociálneho poradenstva, pomoc pri vybavovaní úradných záležitostiach, pomoc pri administratívnych úkonoch, pomoc pri uplatnení sa na trhu práce  – kariérne poradenstvo, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, pomoc pri doučovaní detí, činnosti a aktivity na podporu zamestnanosti, rôzne vzdelávacie zážitkové a tvorivé aktivity pre deti.

04.08.2020 Zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční v piatok 7.8.2020 v ranných hodinách za obecným úradom.

19.6.2020 Vážení občania, pravidelný vývoz komunálneho odpadu Technickými službami mesta Hnúšťa sa bude konať v sobotu 20. júna 2020.

28.5.2020 Zber nebezpečného odpadu v naše obci sa uskutoční v pondelok 1. júna 2020 od 8:30 do 8:50 za obecným úradom. Odpad môžete nosiť aj skôr za obecný úrad.

05.05.2020 Zber tuhého komunálneho odpadu v našej obci sa uskutoční v stredu 6. mája 2020.

07.04.2020 Zber tuhého komunálneho odpadu v našej obci sa uskutoční v stredu 8. apríla 2020.

25.03.2020 Slovenská pošta Rimavská Baňa oznamuje občanom, že bude mať každú stredu do 5.4.2020 v poobedňajších hodinách obmedzenú prevádzku. Otvorená bude od 15:30 do 16:00 hodiny.

20.03.2020 Firma Miza Autopoťahy s.r.o Rimavská Sobota hľadá krajčírky alebo šičky pre výrobu hygienických bavlnených rúšok. Je to práca na doma. Podmienkou je vlastný šijací stroj. Prísun potrebného materiálu je denne domov. Kontaktovať môžete telefónne číslo 0948 503 992. Predpokladaná zárobok je 25-35 Eur denne.

20.03.2020 Vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike vyzývame obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali preventívne opatrenia na spomalenie šírenia vírusu.

  • Znížte v tomto období kontakt s inými osobami na minimum, vyhýbajte sa skupinám osôb, dodržiavajte dôslednú osobnú hygienu a dôkladne si umývajte ruky mydlom.
  • Ak musíte ísť do prostredia s väčším počtom osôb- napríklad nákup potravín, do práce, mestskou hromadnou dopravou, nasaďte si rúško, ktoré zakrýva nos aj ústa.
  • Zbytočne v tomto období nenavštevujte so svojimi deťmi starých rodičov.
  • Ak viete o osamelej osobe, ktorá potrebuje pomoc – telefonicky kontaktujte starostku obce, pracovníčky obce, alebo členov miestnej občianskej poriadkovej služby.
  • Ak potrebujete akútne navštíviť svojho obvodného lekára – ozvite sa mu telefonicky.
  • Ľudia, ktorí majú vládou nariadenú karanténu ju musia dodržiavať. Za nedodržanie karantény vám hrozí pokuta 1659€.

Ochranné pomôcky sú v súčasnosti nedostatkovým tovarom a žiadna inštitúcia ich nedokáže zabezpečiť v potrebnom rozsahu, ale intenzívne na tom pracujeme, aby sme ich zabezpečili pre najzraniteľnejšiu skupinu našich obyvateľov, našich seniorov. Pomôžme si v kritickej situácii navzájom, buďme ohľaduplní. Prosím, buďme zodpovední, dôslední  a dodržiavajme hygienické nariadenia – chráňme svoje zdravie a zdravie našich najbližších

18.03.2020 Obec Rimavská Baňa oznamuje, že od štvrtku 19.3.2020 nebudú pracovníci obecného úradu zbierať vrecia s plastami zpred domov obyvateľov. Ak potrebujete prázdne vrecia kontaktujte nás na telefónnom čísle 047 5495 293 a prídite si pre ne pred obecný úrad. O zmene situácie Vás budeme informovať.

17.03,2020 Oznámenie Pošty Rimavská Baňa. Pošta Rimavská Baňa bude otvorená dnes 17.3.2020 od 8. do 10. hodiny, zajtra 18.3.2020 od 8. do 12. hodiny. Občania, ktorí prichádzajú na poštu musia mať rúško.

16.03.2020 Vážení, občania, Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí v nedeľu  (15.03.2020) schválila ďalšie dôležité opatrenia na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Núdzový stav je od 16.03.2020 od 6.00 h vyhlásený vo viacerých nemocniciach. Obec Rimavská Baňa oznamuje, že poskytne seniorom a ľuďom v karanténe nákupy potravín, liekov a drogistického tovaru za zvýšených hygienických opatrení. Ak má niekto z našich občanov záujem o takúto službu je potrebné telefonicky alebo mailom kontaktovať obecný úrad. Na základe rozhodnutia krízového štábu SR obec ako zriaďovateľ školských zariadení uazatvára základnú školu, materskú školu a školský klub detí od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020.

Stravovanie dôchodcov je zabezpečené dodávateľky a  bude za prísnených podmienok. Obecný úrad je z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID -19 zatvorený pre verejnosť.  Zamestnankyne obecného úradu budú pracovať v skrátenom pracovnom režime od 8. do 11 hodiny,  vybavovať budú iba neodkladné a odôvodnené náležitosti a to telefonickou alebo e-mailovou formou. Vyzývame občanov, aby obmedzili stretávanie na verejných priestranstvách. Detské ihrisko a športoviská sú uzavreté. Prosím Vás o vzájomnú ohľaduplnosť a súčinnosť. Keďže sa situácia  v súčasnosti dynamicky  mení o všetkých pripravovaných opatreniach súvisiacich s poskytovaním našich služieb  Vás budeme bezodkladne informovať. Ďakujeme za pochopenie

13.03.2020 Vážení občania, vážení návštevníci Obecný úrad v Rimavskej Bani je dňa 13. marca 2020 (piatok) ZATVORENÝ v nevyhnutnom prípade volajte: starostku obce Rim. Baňa (0907 256 171); v prípade matričných udalostí matriku (0915 738 764).

09.03.2020 V súvislosti so šíriacim sa koronavírusom Ministerstvo zdravotníctva SR upozorňuje obyvateľov, aby pri podozrení kontaktovali lekára len telefonicky, nechodili k lekárovi osobne, ak to nie je nutné a využili predpisovanie liekov cez e-recept a liek si vyzdvihli k ktorejkoľvek lekárni. K dispozícií sú infolinky a číslo 0800 221 234.

02.03.2020 – Obecný úrad Rimavská Baňa oznamuje občanom, že zber elektroodpadu v našej obci sa uskutoční dňa 03.03.2020 (zajtra) v ranných hodinách za obecným úradom. Elektroodpad je možné priniesť aj skôr za obecný úrad.

24.02.2020 – Obecný úrad Rimavská Baňa oznamuje občanom, že z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí, je dodávka vody prerušená.

18.2.2020
Obecný úrad Rimavská Baňa Vám pozýva v sobotu 22.februára 2020 na tradičnú fašiangovú zabíjačku, ktorá sa bude od 8. hodiny konať za obecným úradom.