Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra Rimavská Baňa

ID: 2021  Detail: Poskytovateľ sociálnej služby v Komunitnom centre Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pr…

14.12.2021

Poskytovateľ sociálnej služby v Komunitnom centre

Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53  Rimavská Baňa

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra;

jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra Rimavská Baňa (Železničná 107, 980 53 Rimavská Baňa).

Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 11.01.2022 do konca úradných hodín obecného úradu 15:30 hod.. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a)