Preskočiť na obsah

Obecná knižnica

Obecné zastupiteľstvo obce Rimavská Baňa na svojom 9. zasadnutí prijalo dňa 13. decembra 2023 Uznesenie č. 136/2023, ktorým zriadilo štatút Obecnej knižnice Rimavská Baňa.

Dôvodom jej zriadenia je aj rozsiahly knižničný fond, ktorý zostal v Rimavskej Bani po zrušení knižnice, ktorá bola u nás v prevádzke. Hlavný dôvodom je však naše presvedčenie, že knihy sú miestom, kde sa stretávame s neznámymi svetmi, stretneme nových priateľov a objavujeme nové záujmy. Hoci dnešná digitálna doba, kedy informácie získavame jedným kliknutím čítaniu veľmi nepraje, tradícia knižníc prežíva novú éru prostredníctvom online katalógov.

Online katalóg sa stáva kľúčovým nástrojom pre modernú knižnicu. Poskytuje užívateľom jednoduchý a efektívny spôsob, ako prehľadávať knižničné zbierky z pohodlia domova aj mimo otváracích hodín knižnice. To znamená väčšiu dostupnosť a flexibilitu pre všetkých čitateľov.

Dôležitosť online katalógu však nekončí iba pri pohodlnom vyhľadávaní kníh. Je to tiež cenný nástroj pre správu našej knižničnej zbierky a sledovanie výpožičiek. Bude to pomoc v plánovaní nákupov nových titulov podľa záujmov čitateľov, aby sme udržali náš knižničný fond zaujímavý a aktuálny.

Našim zámerom je podporiť lásku k čítaniu a vytvoriť miesto na stretávanie pri dobrej knihe, či zaujímavej diskusii.

Našu knižnicu nájdete v prízemí Obecného úradu v Rimavskej Bani a online katalóg tu

Zriaďovateľ: Obec Rimavská Baňa
Názov organizácie: Obecná knižnica Rimavská Baňa
Sídlo knižnice: Rimavská Baňa, Hlavná 168/4
Typ hospodárenia: Organizačná zložka obecného úradu
Predmet činnosti: knižnično-informačné služby

Knihovníčka: Bc. Mária Korenyová

email: ok@obecrimavskabana.sk


Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá právo vystupovať v právnych vzťahoch. Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s Regionálnou knižnicou – Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okrese Rimavská Sobota