Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Dátum uloženia 14.1.2022

Odberná lehota 28.1.2022

Miesto uloženia Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, kancelária Podateľňa

Odosielateľ Obec Rimavská Baňa

Adresát Martin Gubčo, Malinovského 144/18, 980 55 Klenovec

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Výzvy na zaplatenie nedoplatku pre Martina Gubča. Menovaná má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.

Dátum uloženia 14.1.2022

Odberná lehota 28.1.2022

Miesto uloženia Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, kancelária Podateľňa

Odosielateľ Obec Rimavská Baňa

Adresát Marcela Farkašová, Nábrežie Rimavy 455/16, 981 01 Hnúšťa

Prílohy

Popis

Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Výzvy na zaplatenie nedoplatku pre Marcelu Farkašovú. Menovaná má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.