Oznámenie o uložení písomnosti Martin Gubčo

Zverejnené
14. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. januára 2022 − 28. januára 2022
Kategória

Obec Rimavská Baňa vykonáva verejnou vyhláškou doručenie Výzvy na zaplatenie nedoplatku pre Martina Gubča. Menovaná má doporučenú zásielku uloženú na Obecnom úrade, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa.

Detaily

Dátum uloženia: 14. januára 2022
Odberná lehota: 28. januára 2022
Miesto uloženia: Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, kancelária Podateľňa
Odosielateľ: Obec Rimavská Baňa
Adresát: Martin Gubčo, Malinovského 144/18, 980 55 Klenovec

Prílohy