Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Podľa § 63 zákona, môžu dotknuté orgány, obec a dotknutá verejnosť vykonať konzultácie k Oznámeniu o strategickom dokumente a návrhu strategického dokumentu počas celého posudzovania strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií je na Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota a so spracovateľom „oznámenia o strategickom dokumente“ na tel. č. 0917 266 319, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 14.00 hod, telefonicky alebo osobne.