Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente Aktualizovaný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2023-2027 s výhľadom do roku 2030.

Zverejnené
7. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
7. júla 2022 − 21. júla 2022
Kategória

Podľa § 63 zákona, môžu dotknuté orgány, obec a dotknutá verejnosť vykonať konzultácie k Oznámeniu o strategickom dokumente a návrhu strategického dokumentu počas celého posudzovania strategického dokumentu. Miesto konania konzultácií je na Okresnom úrade Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota a so spracovateľom „oznámenia o strategickom dokumente“ na tel. č. 0917 266 319, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod do 14.00 hod, telefonicky alebo osobne.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: PHSR 2030

Prílohy