Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Starostka obce Rimavská Baňa oznamuje, že s účinnosťou od 02. júna 2022 zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani Ľubomíra Olšiaka podľa § 25 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa ktorého mandát poslanca zaniká, ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Posledná účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva bola dňa 02. júna 2021.