Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

ID: XXI. zasadnutie  Detail: V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční …

19.11.2021

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 1.12.2021 (streda) o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

ID: XX. zasadnutie  Detail: V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční …

30.9.2021

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 6.10.2021 (streda) o 17:00 hodine

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.