Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavská Baňa.

Nadpis

Zverejnené

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa – nový termín

8.2.2022

Prílohy

Popis

Na základe § 6 ods. 3 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Rimavskej Bani zvolávam zasadnutie na 16.2.2022 o 17. hodine, nakoľko zasadnutie zvolané na 2.2.2022 nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa podľa bodu 2 tohto ustanovenia, starosta zvoláva nové zasadnutie do 14 dní.

Pozvánka na 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa – nekonalo sa, nakoľko nebolo spôsobilé rokovať a uznášať sa

ID: XXII. zasadnutie

25.1.2022

Prílohy

Popis

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

22. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 2.2.2022 (streda) o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.

Pozvánka na 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

ID: XXI. zasadnutie

19.11.2021

Prílohy

Popis

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

21. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 1.12.2021 (streda) o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.

Pozvánka na 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

ID: XX. zasadnutie

30.9.2021

Prílohy

Popis

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

z v o l á v a m

20. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 6.10.2021 (streda) o 17:00 hodine

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa.