Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obce Rimavská Baňa.

Pozor zmena – zmena organizačnej štruktúry obecného úradu

Obec Rimavská Baňa oznamuje občanom, že od 1. mája 2021 došlo k zmene organizačnej štruktúry obecného úradu. Súčasťou tejto zmeny je pracovný úväzok pre správcu budov, verejných priestranstiev a zelene. Správa a údržba verejnej zelene patrí medzi jednu zo základných povinností obcí. Vyplýva zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z. , podľa ktorého obce na Slovensku… Čítať viac

Oznam ponuky na predaj diviny

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota ponúka na predaj divinu. Predávať sa budú celé kusy v koži, ktoré budú po ulovení uskladnené v chladiarenských boxoch. Cena závisí od druhu zveriny a hmotnosti jednotlivých kusov. Predajná cena jelenej a danielej zveriny je 2,52 €/kg v koži, pričom priemerná hmotnosť je cca 60 kg pri jelenej zverine a 30 kg… Čítať viac

Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov

Asistované sčítanie sa realizuje na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021. Sčítať sa môžete na kontaktnom mieste Obecný úrad, Hlavná 168/4, Rimavská Baňa  alebo s pomocou mobilného asistenta, o ktorého požiadate telefonicky na čísle 047 5495 293, alebo na Call centrum +421 2 20 92 49 19. Sčítajte sa… Čítať viac

V našej obci sa od 3.5.2021 nebude testovať Ag testami

Priaznivá epidemiologická situácia umožňuje uvoľniť ďalšie opatrenia v školstve. Testy na Covid-19, ktorými sa žiaci a ich rodičia doposiaľ preukazovali pri návšteve školy už nie sú potrebné. Z uvedeného dôvodu sa pravidelné testovanie, ktoré samospráva v Rimavskej Bani organizovala niekoľko týždňov ukončuje. Občania, ktorí sa potrebujú od 03.05.2021 preukázať negatívnym potvrdením o absolvovaní testu môžu si zabezpečiť… Čítať viac

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V RIMAVSKEJ BANI NA ŠK.ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ V DŇOCH 3.5.-14.5.2021

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča Rimavská Baňa oznamuje rodičom detí predškolského veku, že v dňoch 3. – 14. mája 2021 bude v materskej škole prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2021 – 2021. S účinnosťou od 01.09.2021  bude absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia 5… Čítať viac

Testovanie osôb antigénovými testami COVID-1 MOM Rimavská Baňa v stredu 28. apríla 2021

Obec Rimavská Baňa znovu realizuje bezplatné testovanie osôb antigénovými testami COVID-19 pre verejnosť. V stredu 28. apríla 2021 budeme testovať deti, rodičov, učiteľov a iný personál Základnej školy Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani a verejnosť v prípade záujmu od 12. do 17.00 hodiny na Obecnom úrade v Rimavskej Bani. Pripravte si občiansky preukaz a telefónne číslo, deti preukaz poistenca… Čítať viac

Prosba Občianského združenia Hnúšťanské labky o podporu útulku pre psy v Hnúšti

Vážení páni primátori, starostovia, poslanci mestských a obecných zastupiteľstiev, prihováram sa Vám s prosbou o finančnú podporu projektu občianskeho združenia Hnúšťanské labky, s ktorým v Hnúšti spolupracujeme na vybudovaní útulku pre opustené a týrané psy – prvého v okrese Rimavská Sobota. Takýchto zariadení nie je dostatok a určite Vám kolegovia, ktorí s tým pracujú potvrdia,… Čítať viac

Oznam – od 20.04.2021 (utorok) bude Obecný úrad v Rimavskej Bani pre verejnosť otvorený

Na základe uvoľnenia opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, bude od 20.04.2021(utorok) Obecný úrad v Rimavskej Bani otvorený pre verejnosť v štandardných otváracích hodinách. Upozorňujeme na povinnosť preukázania sa negatívnym testom, resp. potvrdením o výnimke a dodržiavanie hygienických nariadení. Zároveň žiadame občanov, aby prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že sú úplne zdraví a nepociťujú žiadne príznaky… Čítať viac

Testovanie osôb antigénovými testami COVID-1 MOM Rimavská Baňa v stredu 21. apríla 2021

Obec Rimavská Baňa znovu realizuje bezplatné testovanie osôb antigénovými testami COVID-19 pre verejnosť. V stredu 21. apríla 2021 budeme testovať deti, rodičov, učiteľov a iný personál Základnej školy Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani a verejnosť v prípade záujmu od 12. do 17.00 hodiny na Obecnom úrade v Rimavskej Bani. Pripravte si občiansky preukaz a telefónne číslo, deti preukaz poistenca… Čítať viac

Jarný zber veľkoobjemového odpadu

Vážení občania, tak ako každý rok, aj teraz sa bude uskutočňovať jarné upratovanie. Na tento účel bude veľkoobjemový kontajner umiestnený v areály futbalového ihriska, pri šatniach, areál je uzamknutý. Pre prístup k areálu konktujte: členov Miestnej občianskej poriadkovej služby mobil: +421 950 857 550 alebo pracovníkov obecného úradu tel: +421 47 549 52 93 Do veľkoobjemového odpadu je… Čítať viac