Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Deň Mikroregionu Sinec-Kokavsko bude v Rimavskej Bani v sobotu 28.8.2021

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO je záujmové združenie obcí a podnikateľov, ktoré združuje dve obce okresu Poltár, Kokavu nad Rimavicou a Utekáč, šesť z okresu Rimavská Sobota, Hnúšťa, Klenovec, Rimavská Baňa, Lehota nad Rimavicou, Rovné a Poproč, podnikateľov i občianske združenie. Spoločne chceme prispievať k rozvoju vlastného územia každej obce ako aj mikroregiónu ako celku. Jeho snahou je… Čítať viac

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 4.8.2021 (streda) o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývam. Pozvánku nájdete tu.

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 2.6.2021 (streda) o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývam. Pozvánku nájdete tu.

Deň zeme 2021

Vážení občania, ak Vám nie je ľahostajné životné prostredie a svet okolo Vás, venujte aspoň jednu hodinku zo svojho času vyčisteniu životného prostredia v dňoch od 19.04.2021 do 24.04.2021 vo našej obci v rámci celosvetového Dňa Zeme. Každý občan, ktorý sa zapojí do dobrovoľníckej akcie si sám môže zvoliť vhodný deň a čas. Nezabudnite na hygienické opatrenia. A samozrejme, že… Čítať viac