Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Online burza práce

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a sieť EURES Slovensko organizujú dňa 12. mája 2022, v čase od 10:00 – 13:00 hod. prvý ročník online veľtrhu pracovných príležitostí „With EURES to EUROPE!“. Toto náborové podujatie ponúka záujemcom o prácu v zahraničí jedinečnú príležitosť uchádzať sa o voľné pracovné miesta v rôznych odvetviach v celej Európe. Okrem možnosti získať novú prácu budú záujemcom poskytnuté… Čítať viac

X. ročník stolno-tenisového turnaja dospelých v Klenovci 7. mája 2022

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO,  obec Klenovec a RODON Klenovec v  spolupráci so stolno-tenisovým klubom v Klenovci Vás pozývajú na X. ročník stolno-tenisového turnaja dospelých (Spomienka na Róberta Kováča) 7. mája 2022 v Športovej hale, SNP 1177, 980 55 Klenovec  GPS súradnice: 48° 36′ 9.1277773″ N / 19° 53′ 0.8690856″ E Program podujatia: 8,00– 8,30  registrácia hráčov 8,30 – 8,45… Čítať viac

Deň Mikroregionu Sinec-Kokavsko bude v Rimavskej Bani v sobotu 28.8.2021

Mikroregión SINEC-KOKAVSKO je záujmové združenie obcí a podnikateľov, ktoré združuje dve obce okresu Poltár, Kokavu nad Rimavicou a Utekáč, šesť z okresu Rimavská Sobota, Hnúšťa, Klenovec, Rimavská Baňa, Lehota nad Rimavicou, Rovné a Poproč, podnikateľov i občianske združenie. Spoločne chceme prispievať k rozvoju vlastného územia každej obce ako aj mikroregiónu ako celku. Jeho snahou je… Čítať viac

Pozvánka na 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 4.8.2021 (streda) o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývam. Pozvánku nájdete tu.

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 2.6.2021 (streda) o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývam. Pozvánku nájdete tu.

Deň zeme 2021

Vážení občania, ak Vám nie je ľahostajné životné prostredie a svet okolo Vás, venujte aspoň jednu hodinku zo svojho času vyčisteniu životného prostredia v dňoch od 19.04.2021 do 24.04.2021 vo našej obci v rámci celosvetového Dňa Zeme. Každý občan, ktorý sa zapojí do dobrovoľníckej akcie si sám môže zvoliť vhodný deň a čas. Nezabudnite na hygienické opatrenia. A samozrejme, že… Čítať viac