Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Pozvánka na 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

V súlade s § 13 ods. 4 písmena a/ zákona SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 2.6.2021 (streda) o 17:00 hodine v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa, na ktoré Vás týmto pozývam. Pozvánku nájdete tu.

Deň zeme 2021

Vážení občania, ak Vám nie je ľahostajné životné prostredie a svet okolo Vás, venujte aspoň jednu hodinku zo svojho času vyčisteniu životného prostredia v dňoch od 19.04.2021 do 24.04.2021 vo našej obci v rámci celosvetového Dňa Zeme. Každý občan, ktorý sa zapojí do dobrovoľníckej akcie si sám môže zvoliť vhodný deň a čas. Nezabudnite na hygienické opatrenia. A samozrejme, že… Čítať viac