Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavská Baňa.

Pred 100 rokmi bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky je nezávislá právnická osoba so sídlom v Bratislave pôsobiaca na celom území Slovenskej republiky, ktorá plní úlohy na úseku ochrany pred požiarmi, zdolávania požiarov a záchranárskych prác. Cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je výchova a príprava obyvateľstva na ochranu pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami. Tento cieľ zabezpečuje Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky… Čítať viac

Vianočný príhovor starostky obce

Vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vás touto cestou srdečne pozdravila a povedala pár slov k nadchádzajúcim vianočným sviatkom, k obdobiu na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody, harmónie. Pocitmi, o ktoré nás oberajú posledné dva pandemické roky. Doba je stresujúca, spoločnosť rozdelená. Prepadáme rezignácii a pocitu ukrivdenia. Akoby súmrak… Čítať viac

Začína sa nový školský rok

Dnes sa po dvoch mesiacoch znovu otvorila aj naša základná škola, Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani. Začiatok školského roka poznačila pandémia a školy sa budú naďalej riadiť takzvaným školským semaforom, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania epidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.… Čítať viac

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania, prihováram sa Vám v čase, kedy ešte v každom z nás doznievajú želania a oslava nového roka, ktorá bola asi u každého z nás iná ako po minulé roky. Museli sme sa uskromniť, vydržať, zrieknuť našich zaužívaných zvyklostí pri stretnutiach a oslave nového roka. Rok 2020 zostane v histórii ľudstva nezmazateľne zapísaný ako pandemický. Pandémia poznačila náš pracovný… Čítať viac