Preskočiť na obsah

Novoročný príhovor

Zverejnené 3.1.2021.

Kategória

Vážení spoluobčania,

prihováram sa Vám v čase, kedy ešte v každom z nás doznievajú želania a oslava nového roka, ktorá bola asi u každého z nás iná ako po minulé roky. Museli sme sa uskromniť, vydržať, zrieknuť našich zaužívaných zvyklostí pri stretnutiach a oslave nového roka. Rok 2020 zostane v histórii ľudstva nezmazateľne zapísaný ako pandemický.

Pandémia poznačila náš pracovný i osobný život. Intenzita a rýchlosť jej šírenia prekvapila celý svet, odbornú i laickú verejnosť.  S pokorou môžeme povedať, že doposiaľ sme šírenie tohto ochorenia zvládli v našej obci bez tragických udalostí z tohto dôvodu a želám si nech to tak zostane. Do akej miery bola táto naša „cesta“ úspešná, ukáže budúcnosť.

Uvedomujem si, že všetkým nám chýbajú sociálne kontakty, dni bez obáv o zdravie a o zdravie svojich blížnych. Sme častejšie ako obvykle vystavení stresu a úzkosti. 

Vážení spoluobčania,

využívam tento priestor, aby som sa poďakovala za prácu v prospech našej obce v naozaj sťažených podmienkach pandémie. Prví ochotní pomôcť boli naši dobrovoľní hasiči.  Minulý rok bol rokom reálnej hasičskej previerky. Pomáhali ste, keď sme túto pomoc všetci potrebovali. Ďakujem pracovníkom obecného úradu  a dobrovoľníkom, ktorí pomáhali v priebehu celého roka, každému kto pomoc potrebOval. K dobrovoľníkom sa zaradili aj poslanci obecného zastupiteľstva, aj im patrí veľká vďaka. Samozrejme ďakujem všetkým občanom našej obce, že Vám nie je ľahostajné zdravie a zdravie ľudí okolo nás.

V prichádzajúcom Novom roku Vám v mene svojom a tiež i v mene svojich spolupracovníkov, v mene poslancov obecného zastupiteľstva prajem hlavne fyzické a psychické zdravie, aby vás všetky negatívne informácie a udalosti obchádzali. Aby ste našli to, po čom v kútiku svojho srdca túžite a veríte. Aby sa Vám Váš rodinný a pracovný život vyvíjal správnym smerom. 

Ďakujem za spoluprácu, želám vám veľa síl a pevné zdravie.

S úctou Mgr. Elena Polóniová, starostka obce