Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Jana Alcnauerová (SNS)

zástupca starostky

Mgr. Natália Dovalová (SNS)

poslanec

Vladimír Foľk (SNS)

poslanec

Pavel Hanuska (SNS) ukončený mandát 

poslanec

Ján Koreny (Progresívne Slovensko)

poslanec

Ján Kubaliak (Progresívne Slovensko)

poslanec

Ľubomír Olšiak (Smer – sociálna demokracia) do 1.6.2022

poslanec

Peter Rapčan (NEKA)

poslanec

Roman Gaži (Doma dobre)

poslanec

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Pracovné obvody poslancov:
Ul. Hlavná: Ján Kubaliak
Ul. Repno: Ján Koreny
Ul. Sever: Ing. Jana Alcnauerová
Ul. Fľaková: Vladimír Foľk
Ul. Strana + občania prihlásení na obci: Peter Rapčan
Ul. Železničná a Ul. Kraskovská: Mgr. Natália Dovalová

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani

schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 12. júla 2022.