Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo obce Rimavská Baňa

Poslanci obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022 – 2026

Ing. Jana Alcnauerová
(SNS)

zástupca starostky

Igor Bagačka
(REPUBLIKA)

poslanec

Mgr. Natália Dovalová
(SNS)

poslanec

Vladimír Foľk
(SNS)

poslanec

Ján Kubaliak
(Kotleboci – Ľudová strana Naše Slovensko)

poslanec

Ján Račák
(NEKA)

poslanec

Peter Rapčan (NEKA)

poslanec

Sľub poslanca obecného zastupiteľstva„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

Pracovné obvody poslancov:


ulica Hlavná: Ján  Kubaliak

ulica Repno: Igor Bagačka

ulica Sever: Ing. Jana Alcnauerová

ulica Fľaková: Vladimír Foľk

ulica Strana: Peter Rapčan

ulica Železničná a ulica Kraskovská: Mgr. Natália Dovalová

občania prihlásení na obci: Ján Račák