Fotogaléria

2022_Juniáles 2022

2022_Stavanie mája

2022_Rekonštrukčné práce Vyhliadková veža Vŕšok

2020_Komunitné centrum

2019_Rekonštrukčné práce na budove bývalého zdravotného strediska

2019_Rekonštrukcia budovy bývalého zdravotného strediska

2019_Boje SNP o kótu Hrb

2019_Stretnutie rodákov

2019_Juniáles

2019_Slávnostné odovzdanie detského ihriska

2019_Stavali sme spolu ihrisko pre Vás

60. výročie našej základnej školy

2019_Fašiangové stretnutie seniorov

2019_Prvá NovoRočna zabíjačka (4. ročník)

2018_Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa 2018-2022

2018_Slobodný štát Bavorsko

2018_Stretnutie so seniormi obce „Z úcty k Vám“

2018_Exkurzia v MAS Terchovská dolina

2018_Okresné kolo súťaže Plameň

2018_Vatra slobody

2018_kartografický popis našej obce i jej okolia

2018_Výročie Obecnej radnice

2018_Fašiangové stretnutie seniorov

2018_Prvá NovoRočná zabíjačka (3. ročník)

2017_Zimný ping pong

2017_Mikulášske stretnutie

2017_Hasičské hry s Mikulášom

2017_Z úcty k Vám

Rimavská Baňa

2016_100 jarných kilometrov

2016_Duchovne po stopách SNP

2016_Rekonštrukcia bojov SNP na Hrbe

2016_Z úcty k Vám

2016_Prvá novoročná zabíjačka

2017_Výstavba prístrešku pri šatniach

2017_Rekonštrukcia strechy domu smútku

2017_Nové oplotenie našej materskej školy

2015_Varenie tradičných jedál Kokava

2015_Stolnotenisový turnaj

2015 Fašiangové stretnutie seniorov

2014 Stretnutie rodákov

2017 Oslava 90-tich narodením p. Jána Vojteka

2015 Rozprávkový les

2015 Nové auto pre hasičov

2015 Sto jarných kilometrov

2015 Futbalový turnaj

2015 Juniáles „zabáva sa celá dedina“

Zverejnené 3. decembra 2020.
Upravené 17. októbra 2022.