Preskočiť na obsah

Starostka obce

Mgr. Elena Polóniová

starostka obce Rimavská Baňa

vo funkcii starostky obce od 02.12.2014

vek: 57 rokov
vzdelanie: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied

Mobil: +421 907 256171

Tel.: +421 47 433 34 83

email: starostka@obecrimavskabana.sk

Facebook

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Sľub starostu obce

Starosta je najvyšším orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.Funkcie starostu:

Majetkové priznania starostky obce