Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Banskobystrický

Okres

Rimavská Sobota

Počet obyvateľov

526

Ženy

 257

Muži

269

Deti do 15 rokov

106

Priemerný vek

36,66 roka

Hustota obyvateľstva na km2

18,75 obyv./km²

PSČ

980 53

Rozloha

2 804 ha

Prvá písomná zmienka

r.1136

Dominantou obce je spomínaný opevnený kostol, ďalšími pamiatkami obce sú obecná radnica a pamätník SNP. V blízkosti železničnej stanice je zdravotné stredisko a požiarna zbrojnica. Pri ceste smerujúcej do Lehoty nad Rimavicou ja umiestnená materská a základná škola a futbalové ihrisko.

V tejto časti obce sa nachádza aj areál poľnohospodárskeho subjektu Agrokol spol. s r.o. Rimavská Baňa. Okrem poľnohospodárstva sa v obci darí aj subjektom pracujúcim s drevom – RIMADREV s r.o. a Lesy SR o.z. Hnúšťa – expozitúra Rimavská Baňa , ktoré vytvárajú najviac pracovných príležitostí v obci.

Fotomapa

Kliknite pre načítanie mapy
Interaktívna fotomapa Rimavská Baňa

Videogaléria

Zaujímavosti

Naša obec má dlhú a peknú históriu, ku ktorej sa budeme vždy hrdo hlásiť. Pri spomínaní na časy minulé Vám povieme niektoré informácie, o ktorých skôr narodení vedia, mladší sa o nich teraz dozvedia.

Od tých, ktorí nás už opustili vieme, že aj na území našej obce za mlynom v blízkosti Fľakovej sa nachádzala minerálna voda – šťavica. Pri nej sa často zastavili muži s konskými záprahmi smerujúci do Kokavy, aby sa občerstvili. Miestnemu krčmárovi to bolo proti vôli, preto do prameňa hodil ortuť a otrávil ho. Na prameň sa zabudlo a časom ho prikryla zem.

Na Vŕšku stojí nová rozhľadňa, ale aj v minulosti tu bola rozhľadňa, nachádzala sa vľavo od tej dnešnej a smerom dozadu. Pretože bola vyššia, bol z nej lepší výhľad. Mnohí z Vás určite spomínajú na vatry, ktoré v predvečer 9. mája boli z Vŕšku ďaleko viditeľné.

Okrem baní na zlato bola v našom chotári aj baňa na železnú rudu,  spracúvala sa v neďalekom Hámre, ktorý je súčasťou Rimavského Brezova. Táto baňa sa zachovala, ale jej vchod zatarasili korene vývratov starých stromov.

Naša obec v čase, keď susedné obce svietili sviečkami a petrolejkami, mala vlastnú elektrinu, ktorú vyrábala turbína vodného mlyna.

Z archívnych zápisov je známe, že začiatky školstva siahajú až do roku 1544, keď sa spomína František. Plne organizovaná osemročná škola bola slávnostne otvorená v školskom roku 1958/59, pretože dovtedy mala budova ľudovej školy len jednu triedu, vyučovalo sa aj v sále kultúrneho domu – našej „Obecnej radnice“, ktorá v roku 2017 roku oslávi okrúhle výročie – 90 rokov.

Dnes ešte spomenieme, ako veľmi sa zmenilo okolie našej obce. Mnohí by boli prekvapení, že v Pierpoši, kde sa pásavali husi, je dnes les. To boli veselé časy, keď každá rodina musela pásť všetky husi z dediny. O pasení sa viedla kniha, kde každá rodina mala zapísaný počet dní pasenia – podľa veľkosti kŕdľa a dátum. Deti sa vždy tešili, keď prišiel rad na ich rodinu, veď nemuseli ísť do školy.

Zapísala: Mgr. Jolana Geľová