Preskočiť na obsah

Novoročný príspevok starostky obce

Zverejnené 1.1.2024.

Kategória

Vážení spoluobčania,

ako už býva tradíciou v našej obci, prihováram sa Vám na prahu nového roka so želaním, aby ste prežili  rok 2024 v plnom zdraví, v spokojných rodinách, v kruhu priateľov i dobrých susedov v Rimavskej Bani, ktorá je pre nás všetkých domovom.

Na Slovensku prvého januára bilancujeme nielen rok, ktorý je už za nami, ale slávnostne si pripomíname aj 1. január 1993. Dnes si pripomíname 31 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Je to deň, ktorý znamenal začiatok nového obdobia v živote Slovákov. Oslava výročia našej štátnosti je šancou uvedomiť si, čo sme za tie roky dosiahli a čo nás ešte čaká. Verím, že Slovensko bude aj naďalej prosperujúcim a slobodným štátom, kde sa budú ľudia cítiť bezpečne a spokojne.

Vážení spoluobčania,

s úctou a vďakou sa chcem obrátiť na Vás všetkých. V uplynulom roku som mala možnosť stretnúť mnoho z Vás, ktorí si dokážu dobré vzťahy uchovávať a sú príkladom pre svoje okolie. Vďaka Vám je Rimavská Baňa dobrým a príjemným miestom pre život. Dnes si viac ako inokedy uvedomujem, že je to dôležité v tomto uponáhľanom svete.

Naša obec má od 13. decembra schválený rozpočet, podľa ktorého bude v nasledujúcom roku hospodáriť. Z pohľadu hospodárenia samosprávy máme za sebou náročné mesiace. Finančná situácia samospráv na Slovensku nás dostala do situácie, v ktorej budeme musieť vynaložiť ešte viac úsilia, aby sme úspešne zvládli naplánované aktivity na rok 2024. Zodpovedne pracujem spolu  s pracovníkmi obecného úradu a poslancami obecného zastupiteľstva na rozvoji našej obce. Dôvera je dôležitou súčasťou všetkých vzťahov, či už sú osobné alebo profesionálne. Želám si, aby ste mali dôveru v naše rozhodnutia. Viem, že nie vždy sú populárne, ale vždy sú založené na tom, čo veríme, že je v najlepšom záujme našej obce. Snažíme sa byť transparentní a otvorení vo svojom rozhodovaní. Budeme sa snažiť nájsť spôsoby, aby sme plnili svoje záväzky a zachovali kvalitu a rozsah služieb, kultúrnych, spoločenských aj športových aktivít a príspevkov, ktoré naša obec poskytuje.

Vážení spoluobčania,

prajem vám v novom roku veľa fyzického a duševného zdravia, spokojnosť a svornosť Vašim rodinám, úspech Vašim rozhodnutiam, silu a vieru v každodennom bytí, úctu, toleranciu, optimizmus a lásku Vašich blízkych a priazeň Vašich priateľov.

Ďakujem vám za vašu pozornosť.

S úctou Mgr. Elena Polóniová, starostka obce